De slimme meter is een elektronische meter die is uitgerust met smart-technologie. Dat betekent dat de meter technisch gezien klaar is om vanop afstand te communiceren.

Sibelga zal voorlopig via deze slimme meter vanop afstand geen meetgegevens verzamelen of schakelingen uitvoeren (zoals het openen of sluiten van de meter, vermogen aanpassen).

De T211 is een driefasige meter. Deze meter is groter dan het model S211.

Download de brochure

Uw meter aflezen

Overzicht van de display

 Smart meter > écran d'affichage
 1. Register van de meterstanden

  1.81 = verbruik dag, 1.8.2 = verbruik nacht, ...

 2. Weergave huidig uurtarief

  ☼ (dagtarief)
   ☾ (nachttarief)

 3. Waarde, meterstand

  Meterstand, huidig verbruik, vermogen meter, ...

 4. Meeteenheid 

  Bijvoorbeeld kWh, kW, kVA, ...

 5. Technische gegevens

  Enkel nuttig voor Sibelga-technici

 6. Energierichting

  naar rechts (→) = verbruik
  naar links (←) = injectie

 7. Aanduiding dat u moet drukken op de groene knop om de meter opnieuw op te starten.

Register van de meterstanden

Standaard volgen 6 registers elkaar op. Druk op de groene knop om naar het volgende register te gaan.
De 4 voornaamste registers zijn:

1.8.1   verbruik "dag"
1.8.2   verbruik "nacht"
2.8.1   injectie "dag"
2.8.2   injectie "nacht"

De injectie-registers zijn enkel voor klanten die zelf energie produceren (bv. zonnepanelen).

Tweevoudig uurtarief

Wij meten zowel uw dag- als nachtverbruik, onafhankelijk of u gefactureerd wordt volgens het enkelvoudig of het tweevoudig uurtarief.  In heel het Brussels gewest geldt hetzelfde uurrooster:

 •   piekuren van 07u tot 22u
 •   daluren van 22u tot 07u, tijdens het weekend en op feestdagen

Meterstandopname

De meterstanden worden nog steeds manueel opgenomen door één van onze opnemers, één keer per jaar.

U zal ons steeds de 4 meterstanden moeten doorgeven, ook als u gefactureerd wordt volgens het enkelvoudig uurtarief. In dat geval worden het dag- en nachtverbruik bij elkaar opgeteld en aan eenzelfde tarief gefactureerd.

Details meter

De details van de slimme meter type T211

smart meter type T211 
 1. Metermodel

  Geeft het model van de meter weer

 2. Display

  Geeft de meterstanden en bepaalde technische informatie weer

 3. Onderhoudspoort

  Communicatiepoort voorbehouden voor Sibelga-technici

 4. Verklikkerlampjes

  - Links (kWh): knippert sneller of trager naargelang uw instant elektriciteitsverbruik
  - Rechts (kVArh): functie niet van toepassing voor huishoudelijk verbruik

 5. Meterregisters

  beschrijving van de belangrijkste meterregisters

 6. Meternummer

  Met dit nummer kan u bijvoorbeeld uw EAN-code zoeken

 7. Zegel

  Deze zegel mag u in geen geval verbreken

 8. Klantenpoorten

  - De poort P1: stuurt elke seconde gegevens over het elektriciteitsverbruik door. Die poort is verbonden met een interface en zorgt ervoor dat u die gegevens kunt raadplegen dankzij een afleestoestel dat u in de handel kunt kopen
  - De poort S1: wordt niet ondersteund door Sibelga

 9. Drukknop (groen)

  Om het display te activeren (3 seconden drukken) en door de gegevens op het display te scrollen.