Een energiegemeenschap werkt volgens het principe van collectief zelfverbruik. Enerzijds één of meerdere producenten van groene en lokale energie, en anderzijds de verbruikers. En beide partijen winnen erbij.

Binnen een energiegemeenschap verkoopt degene die energie produceert, vaak via zonnepanelen, zijn productieoverschot aan de omwonenden. 

Het principe van collectief zelfverbruik

Welk principe gaat er schuil achter dit korte energiecircuit? Een bepaalde instelling, een school bijvoorbeeld, is uitgerust met zonnepanelen. Die school maakt gebruik van die geproduceerde elektriciteit om in zijn eigen behoeften te voorzien. Is er een productieoverschot, dan wordt de elektriciteit in het net geïnjecteerd. Enkel de leden van de lokale collectiviteit, die optreden als aankopers, zullen van die energie kunnen genieten

Voor de vergoeding van zijn injectie, gebruikt de producent niet het systeem van groenestroomcertificaten, maar doet hij een beroep op een tussenpersoon. Die tussenpersoon staat in voor het beheer van de relatie tussen producent en aankopers.  

Collectief zelfverbruik is een manier om groene energie lokaal te produceren en te verbruiken: een lokale producent en lokale verbruikers. Voordeel? Financiële winst voor alle partijen.

De gemeenschap: één producent, meerdere verbruikers  

Een gemeenschap voor collectief zelfverbruik bestaat uit deze 2 types actoren: 

De producent(en) van groene energie  

De elektriciteitsproducent is een entiteit die zonnepanelen installeerde om zijn eigen energie te produceren. Ligt zijn elektriciteitsverbruik lager dan zijn productie, dan injecteert hij het overschot opnieuw in het net. Klassiek. Het verschil? De injectie komt de omwonenden ten goede.

Het doorverkopen van geproduceerde elektriciteit betekent een extra bron van inkomsten. 

De verbruikers van collectief zelfverbruik

Wie zijn de begunstigden van die groene energie? Omwonenden die akkoord zijn gegaan om lokaal geproduceerde elektriciteit aan te kopen. Ze ontvangen de energie van die "leverancier” die de elektriciteit zal doorverkopen aan een lagere prijs dan die van hun gebruikelijke leverancier. 
Toch volstaat de elektriciteit afkomstig van het collectief zelfverbruik niet altijd om al hun behoeften te dekken. Daarom krijgen de leden van de gemeenschap verder energie toegeleverd via hun gebruikelijke leverancier. 

De voordelen van collectief zelfverbruik  

Het principe van collectief zelfverbruik biedt tal van voordelen:  

  • groene en lokale energie delen tussen de producenten en hun buren 
  • hernieuwbare energie promoten voor iedereen, met name voor wie niet de mogelijkheid heeft om zonnepanelen te plaatsen
  • meewerken aan het behalen van de klimaatdoelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot
  • lokale initiatieven oprichten die eventueel door de openbare besturen ondersteund kunnen worden.

Collectief zelfverbruik: een financieel voordeel voor iedereen

Voor beide partijen van die energiegemeenschap zijn er financiële voordelen aan verbonden.

De verbruiker maakt gebruik van elektriciteit aan een aantrekkelijke prijs

De eindverbruiker beschikt over elektriciteit aan een lagere kostprijs. Daardoor valt de factuur van zijn gebruikelijke energieleverancier lager uit. Logisch, want de stroom is deels afkomstig van een andere, goedkopere leverancier.  

Ook voor de planeet is het een goede zaak, aangezien de verbruiker meer groene energie verbruikt.

Goed om weten. 
De verbruiker krijgt dus 2 facturen: één van zijn klassieke leverancier en één van de tussenpersoon die dan op zijn beurt de producent van groene elektriciteit vergoedt.

Voor de producent is het een bron van inkomsten

Als zelfproducent en -verbruiker bespaart de producent op zijn eigen energie-uitgaven. Maar daarbovenop kan hij zijn energieoverschot doorverkopen aan de personen die zich bij het systeem hebben aangesloten.

Een voordelige oplossing, want het energiesurplus kan door de producent worden doorverkocht aan een tarief dat hoger ligt dan dat wat hij er voor zou krijgen op de energiemarkt.  
Die producent mag er verder ook trots op zijn, dat hij lokaal het CO2-verbruik vermindert door de valorisatie van zonne-energie.  

Collectief zelfverbruik, productie van groene energie ondersteund door Sibelga

Als netbeheerder spelen we een belangrijke rol in de energietransitie en is er een taak als facilitator voor ons weggelegd in het systeem van de gemeenschappen rond duurzame energie.

Interesse om zelf een energiegemeenschap op te starten? Neem contact met ons op.