Wie niet via de automatische toepassing het sociaal tarief verkrijgt, maar denkt hiervoor in aanmerking te komen, kan alsnog een papieren attest aanvragen bij de bevoegde sociale instellingen, afhankelijk van de categorie waartoe hij behoort.

Om te weten tot welke sociale instelling u zich moet richten, kan u de brochure  ‘Recht op het sociaal tarief’ van de FOD Economie raadplegen. 

Het attest moet u vervolgens ingevuld bezorgen aan uw energieleverancier. Indien het recht op het sociaal tarief van toepassing is op iemand waarmee u samenleeft, moet u mogelijk ook een bewijs van gezinssamenstelling voorleggen aan uw energieleverancier.