Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend aan:

  • wie geniet van het "beschermde klant" statuut;
  • of mensen die genieten van een uitkering of andere tegemoetkoming van het OCMW of de FOD Sociale Zekerheid.

Op de website van de FOD Economie kan u zelf nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op het sociaal tarief.

Het sociaal tarief is daarentegen niet van toepassing voor:

  • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan uw domicilieadres);
  • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
  • professionele klanten;
  • occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen.