INGEVOLGE DE CORONACRISIS WERD HET STATUUT VAN BESCHERMDE KLANT VERDER UITGEBREID.
Bent u inwoner van Brussel, heeft u een ingebrekestelling gekregen van uw energieleverancier en geniet u van tijdelijke werkloosheid of van het overbruggingsrecht? Dan kunt u hier het statuut aanvragen van beschermde klant – Covid 19.

U kunt op verschillende manieren het statuut van beschermde klant verkrijgen:

1. Op eigen initiatief

U kunt op eigen initiatief rechtstreeks een aanvraag bij Sibelga indienen voor de toekenning van het statuut van ‘beschermde klant’. Hiervoor moet u wel aan twee voorwaarden voldoen:

2. Via het OCMW

Van zodra u een ingebrekestelling heeft ontvangen, en op basis van uw aanvraag bij het OCMW, kunt u op basis van een onderzoek door het OCMW als beschermde klant worden erkend.
Het OCMW zal Sibelga, de sociaal leverancier, op de hoogte brengen.

3. Na een beslissing van Brugel

Is uw inkomen lager dan een vooropgesteld maximumbedrag (inkomen dat rekening houdt met de gezinssamenstelling) en bent u ingebreke gesteld door uw energieleverancier ? Dan kunt u na voorlegging van een dossier bij de energieregulator Brugel, als ‘beschermde klant’ worden erkend.

 
Hoe de aanvraag tot beschermde klant versturen?

Download het aanvraagformulier

Stuur deze aanvraag samen met de vereiste bewijsstukken naar Sibelga.

  • Sibelga - Dienst Beschermde klanten
    Werkhuizenkaai 16
    1000 Brussel

Zo kan Sibelga als noodleverancier de nodige stappen ondernemen om u opnieuw van energie te voorzien.