Gasreuk, zei u?
  • Artikel

Gasreuk, zei u?

Men zegt dat geld niet stinkt. Maar wist u dat dat voor gas ook zo is? Hierna leest u waarom de uitspraak "het ruikt naar gas" eigenlijk niet helemaal correct is ...
Als we exact willen zijn, moeten we in Brussel eigenlijk zeggen "het ruikt naar tetrahydrothiofeen" in plaats van naar gas. Gas op zich is eigenlijk reukloos. We ruiken de reukstof of odorant die eraan is toegevoegd.

Gasreuk, een kwestie van veiligheid

We voegen kunstmatig een reukstof aan het gas toe, om een eventueel gaslek te kunnen opmerken. In de meeste landen is dat wettelijk verplicht.

Niet zomaar een geur

Opgelet, we kunnen niet zomaar om het even welke geur aan het gas toevoegen. De geur moet waarneembaar zijn voor iedereen met een normale reukzin, en ook voldoende onaangenaam en uniek zijn om de aandacht te trekken en niet verward te worden met andere zaken. Exit bloemenparfums of chocolade dus!

De reukstoffen moeten bovendien aan een hele reeks vereisten voldoen. Zo mag de reukstof niet giftig zijn, resistent zijn voor absorptie door de bodem, op scheikundig niveau niet reactief zijn en de reukzin niet te snel uitputten (om te vermijden dat onze neus zou wennen aan de geur).

De gasodorisatie in België

In België worden twee types reukstoffen gebruikt:

  • T.H.T. (of tetrahydrothiofeen), dat op het Sibelga-net in Brussel gebruikt wordt
  • T.B.M. (of tertiair butylmercaptaan)

De odorisatie van het aardgas gebeurt niet op het transmissienet (beheerd door Fluxys)- dat rechtstreeks de grote industriële verbruikers bevoorraadt. Die verbruikers hebben andere uitrustingen om eventuele lekken op te sporen. De odorisatie gebeurt aan de ingang van het distributienet- dat onder meer onze woningen bevoorraadt.

Frequente controles

Het is wettelijk verplicht de odorisatie regelmatig te controleren. Op ons net wordt elke maand een controle uitgevoerd in 5 verschillende punten. De bedoeling is om na te gaan of het odorisatieniveau adequaat is.

Weet u trouwens wat u moet doen bij gasreuk? We zetten nog even alles op een rijtje: