In realtime verwittigd worden bij storingen? Dat kan!
  • Artikel

In realtime verwittigd worden bij storingen? Dat kan!

Alle details over storingen hoogspanning kan u raadplegen via onze website, Twitter of het antwoordapparaat van Sibelga. Bepaalde klanten (gemeentes, bedrijven, …) worden zelfs via e-mail of sms verwittigd. Alleen .... als er zich een storing voordoet, zijn er al minstens 10 minuten voorbij eer dit naar de buitenwereld gecommuniceerd wordt. Die 10 minuten onzekerheid doet mensen massaal naar de telefoon grijpen en tweets versturen om er zeker van te zijn dat Sibelga op de hoogte is van de storing. Vlugger communiceren was dus van cruciaal belang geworden. 

Bijna in realtime

Ogenblikkelijk communiceren was dus de boodschap. We lanceerden dan ook een systeem om de klant sneller en gedetailleerder te kunnen informeren.  

Als er vandaag een storing verschijnt op het scherm van de wachtdienst, dan wordt de informatie binnen de minuut verspreid via de website, Twitter en het antwoordapparaat. Nog voor de klant goed en wel beseft dat er zich een stroomstoring in zijn wijk voordoet, staat de informatie al online.  

En wat met de vorderingsstatus?

Nog een nieuwigheid: voortaan is er ook communicatie mogelijk van de tussenliggende fases. Voordien werden enkel het begin en het einde van de storing gecommuniceerd.  Wie dat wil, kan dus op de website opvolgen hoe de storing evolueert en de oplossing ervan. 

Wist u dat ... het bij een storing doorgaans niet meer dan 10 minuten duurt om de stroomtoevoer te herstellen voor 75% van de getroffen klanten? 

Doordat het elektriciteitsnet gemaasd is, kan Sibelga een deel van de klanten (75%) gemakkelijk vanop afstand opnieuw van stroom voorzien. Voor de overige 25% moeten de technici ter plaatse komen, nagaan waar het probleem zich situeert en zorgen voor een oplossing. 

Storingen laagspanning

Het is ook mogelijk om op de website na te gaan waar er zich storingen laagspanning bevinden. Dit zijn storingen van een minder grote omvang die een beperkt aantal klanten treffen (enkele woningen in een bepaalde straat).  Op dit ogenblik worden enkel het begin en het einde gecommuniceerd, bijkomende details volgen weldra.

Overtuigende eerste resultaten

Amper vier maanden na de lancering is het verschil voor Sibelga al duidelijk merkbaar. Het aantal personen dat ons probeert te contacteren voor info over storingen, ligt beduidend lager. De informatie die we via onze media verspreiden, bereikt de klanten dus sneller en informeert hen beter.  

De oorzaak van een storing

Onze prioriteit is vooral om de stroomtoevoer zo snel mogelijk te herstellen. In realtime communiceren waar de oorzaak van een storing ligt, is helaas moeilijker. Lees hier meer over de 4 mogelijke oorzaken van een storing: https://www.sibelga.be/nl/blog/stroomstoring-4-mogelijke-oorzaken 

 Temps réel - messagerie 1NL

Temps réel - messagerie 2NL