• Artikel

Wie zijn wij? Een portret van Sibelga

Sibelga is meer dan een naam, een logo en een gebouwencomplex aan de Werkhuizenkaai. Het is in de eerste plaats een team van mannen en vrouwen die alles in het werk stellen om u elke dag opnieuw de energie te bezorgen die u nodig heeft. Wie zijn zij? Hoe oud zijn ze? Wat houdt hun job in? De komende weken krijgt u van ons het portret van Sibelga. 

Als we ons louter baseren op de statistieken, dan is de doorsneewerknemer van Sibelga een man van 45 à 54 jaar die in Brussel woont.

Maar uiteraard beantwoorden de nagenoeg 1000 medewerkers die Sibelga telt, niet allemaal aan dat profiel! Getuige daarvan de onderstaande illustratie.

 Infographie FR