Meer straatlampen voor meer veiligheid
 • Artikel

Meer straatlampen voor meer veiligheid

Werd de straatverlichting in uw straat vervangen? En zijn er nu meer straatlampen? Dat kan! Wij leggen uit waarom.

De Brusselse installaties gaan ongeveer 25 jaar mee. Daarvan wordt 4% jaarlijks vervangen.

De laatste jaren houdt de straatverlichting meer rekening met:

   • voetgangers
   • het veiligheidsgevoel en de gezelligheid
   • energiebesparingen
   • de ruimtelijke kwaliteit van de installaties
   • de functionele kwaliteit

REDEN 1: veiligheid van de voetgangers

Om de zwakke weggebruikers meer licht te geven, wordt de straatverlichting voortaan lager geplaatst dan vroeger, maar met minder krachtige verlichtingstoestellen. 

Voorheen werden ze tussen 8 en 12 meter hoog geplaatst. Nu staan ze op een hoogte van 4 à 6,3 meter.

De straatlampen staan ook vaker aan weerszijden van de weg.

REDEN 2: meer nodig voor hetzelfde resultaat

epov-lum-1-avant
Vroeger 1 straatlamp ...

epov-lum-2-nu
en vandaag 2.

Eind 2016 telde het Brussels Gewest 82 450 straatlampen. Tegen 2028 zullen die allemaal vervangen worden en zal Sibelga er zo'n 100 000 moeten beheren. 

Prijskaartje?

Van meer energieverbruik is geen sprake! Wel integendeel!

Dankzij de vervanging van de energieverslindende lampen, en meer bepaald hogedrukkwikdamplampen, is het geïnstalleerde vermogen van de verlichtingstoestellen gedaald.

Minder doeltreffende technologieën maken plaats voor krachtigere alternatieven. Hierdoor daalt het jaarlijkse verbruik  van het volledige park met 0,5 tot 1% en dat vertaalt zich ook in een lagere factuur!

De huidige lampen gaan bovendien langer mee, waardoor ze minder vaak aan vervanging toe zijn.