Opleiding energie en water voor de OCMW's
  • Nieuws

Opleiding energie en water voor de OCMW's

In samenwerking met het Steunpunt SocialEnergie hebben Sibelga, Vivaqua en de Federatie van Brusselse OCMW's dit jaar een nieuwe opleidingscyclus 'Energie en water*' georganiseerd, gericht op alle sociaal werkers, zowel generalisten als specialisten. Het initiatief wil de OCMW's helpen om doeltreffender te werk te gaan met betrekking tot alle aspecten van de energieproblematiek waar Brusselse gezinnen mee te maken krijgen.

Formation CPAS 2

Voor deze opleiding werd op dinsdag 27 november in onze lokalen het 'Sociaal en administratief luik' gegeven door medewerkers van Sibelga, een module van een halve dag. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

  • onverklaard verbruik
  • EAN-code, verhuizing en openen meter
  • MOZA (Move Out Zonder Afspraak)
  • beschermde klanten en specifiek sociaal tarief

 

* Deze opleiding omvat: 

  • een basisopleiding die bestaat uit vier sessies (voor sociaal werkers van de algemene sociale dienst en sociaal werkers die actief zijn in de domeinen energie, huisvesting …);
  • vier aanvullende praktische workshops over facturen en verbruik van aardgas, elektriciteit en water, en over eindafrekeningen, invordering van facturen en zuinig energieverbruik (voor sociaal werkers die de basismodule hebben gevolgd of ervaring hebben in het domein energie).