De technische reglementen van Sibelga - Raadpleging
  • Nieuws

De technische reglementen van Sibelga - Raadpleging

Sibelga bereidt momenteel een voorstel van wijziging voor van het technisch reglement voor het beheer en de toegang tot het elektriciteits- en gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Die technische reglementen regelen de operationele werking van die netten, zoals het beheer, de toegang, de aansluiting, de uitwisseling van data, enz.  

Doel van de wijzigingen

De voorgestelde wijzigingen hebben als doel de technische reglementen aan te passen aan de evolutie van de energiemarkt en aan de verschillende verplichtingen eigen aan de sector.

Alvorens deze voorstellen voor advies voor te leggen aan Brugel, stelt Sibelga een raadpleging voor om de eventuele opmerkingen van de marktspelers (leveranciers, transportnetbeheerders, ditributienetgebruikers, enz.) te verzamelen. Die raadpleging is louter informeel.

Opmerkingen kenbaar maken

U kan uw eventuele opmerkingen kenbaar maken op technischreglement@sibelga.be tegen ten laatste 1 oktober 2017.

De gecoördineerde tekst is op aanvraag beschikbaar, enkel in het Frans.