Weldra 300 laadpalen voor elektrische voertuigen langs Louizalaan
  • Artikel

Weldra 300 laadpalen voor elektrische voertuigen langs Louizalaan

Binnenkort kan je je elektrische wagen opladen in één van de nieuwe laadpunten langsheen de Louizalaan. Sibelga is één van de partners van dit project, dat de naam Electric Avenue kreeg.

Wat kan je concreet doen in Brussel om de overgang naar een duurzamere mobiliteit versneld in de hand te werken en zo de broeikasgassen te verminderen? Een van de pistes is het leven van bestuurders van elektrische voertuigen vergemakkelijken. Het is alvast het idee achter het project Electric Avenue, dat de juryprijs van de 303030 City Climate Challenge won. 

Met dit project voorzien BePark, Sibelga, Engie en Febiac 300 elektrische laadpalen langs de Louizalaan op plaatsen buiten de openbare weg die voor iedereen toegankelijk zijn. De laadpalen komen er op bestaande parkeerplaatsen onder de gebouwen van de Louizalaan. Goed voor maar liefst 45 000 oplaadbeurten per maand! 

Electric Avenue en Sibelga

Als distributienetbeheerder stelt Sibelga in de eerste plaats haar technische expertise ter beschikking van dit project. Marie Hermanns, die Electric Avenue van nabij opvolgt: “Om te beginnen zullen we het bestaande infrastructuurnet analyseren om na te gaan waar de laadpalen precies kunnen staan. Technisch gezien moet er immers voldoende capaciteit zijn. Voorts checken we bijvoorbeeld ook of sommige kabels versterkt moeten worden.

Ons bedrijf kan trouwens bogen op heel wat kostbare kennis inzake slim beheer van elektriciteitsstromen:  “Met de huidige technologie kan je het realtime verbruik van deze palen bijstellen naargelang de elektriciteitsproductie afkomstig van zonnepanelen op gebouwen. Maar evengoed in functie van het verbruik van gebouwen.  Aangeven wanneer je het voertuig precies wenst op te halen of hoeveel de batterij moet worden bijgeladen? Da’s perfect mogelijk! Het systeem bepaalt dan zelf de optimale laadmomenten.” 

Waarom de Louizalaan?

Voor de partners van het project viel de keuze op de Louizalaan om diverse redenen. Eerst en vooral is het een wijk waar mensen wonen en anderen werken. Dit betekent dat de bedrijfsparkings soms vrij zijn in het weekend. Bovendien kent de wijk een hoge verkeersdichtheid en grote bereikbaarheid. En dat zorgt meteen voor een aanzienlijk gebruikspotentieel.

Beschouw Electric Avenue als een eerste interessante testcase voor heel Brussel! Een fantastische ervaring waarvan wij, en alle andere betrokkenen, ontzettend veel zullen opsteken. Op termijn zal iedereen er de vruchten van plukken, zoveel is zeker!” aldus nog Marie Hermanns.

Het project wordt normaal gezien de volgende maanden uitgerold. Meer info volgt zodra de laadpalen operationeel zijn.