De meterstandopname

Het referentienummer van mijn brief is verlopen, wat nu?

Op de brief die u van ons ontvangen heeft, staat vermeld dat u uw meterstanden kunt doorgeven binnen 15 dagen volgend op de datum van verzending.

Kreeg u bijvoorbeeld een brief gedateerd op 5 januari, dan kunt u uw meterstanden doorgeven tot 20 januari.

Zodra die datum verstreken is, zal uw meterstand geschat worden op basis van uw verbruik van de voorgaande jaren en rekening houdend met de klimatologische gegevens die voor uw verbruiksperiode van toepassing zijn.

Deze schatting gebeurt enkele dagen na het verstrijken van de geldigheidsduur van uw referentienummer.
Wij geven deze schatting door aan uw energieleveranicier, zodat hij uw jaarlijkse factuur kan opmaken.

Mocht u niet akkoord gaan met de schatting die werd opgemaakt, kunt u een eventuele rechtzetting vragen aan uw energieleverancier.

Terug naar vragen

Waar vind ik mijn referentienummer terug en waarvoor dient het ?

Op de brief die u ontvangen heeft nadat een meteropnemer geen toegang heeft kunnen verkrijgen tot uw meters, kunt u het referentienummer terugvinden. Het referentienummer staat bovenaan de invulstrook dat op uw brief is meegedeeld.

U heeft het referentienummer nodig om uw meterstanden online te versturen.

Terug naar vragen

Kan men op mijn vraag de meterstanden opnemen?

Dat kan, maar hiervoor moet u eerst contact opnemen met uw energieleverancier.
Opgelet, deze dienstverlening kan met kosten gepaard gaan.

Terug naar vragen

Komt men mijn meterstanden opnemen als ik van energieleverancier verander?

Neen. Wij sturen u een brief zodra uw energieleverancier ons bevestigt dat u met hem een contract hebt afgesloten. Daarin vragen wij u om ons uw meterstanden online, telefonisch of schriftelijk mee te delen.

Terug naar vragen

Komt men mijn meterstanden opnemen als ik verhuis?

Neen, u moet uw meterstanden meedelen aan uw energieleverancier.
Meer uitleg hierover vindt u op de pagina ‘Ik verhuis

Terug naar vragen

Wanneer komt men mijn meterstanden opnemen?

Voor de meeste klanten gebeurt de meteropneming jaarlijks.
De maand waarin wij uw meter(s) zullen opnemen is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Naargelang de wijk, gebeurt de ronde de twee laatste weken van de maand.

Voor grotere klanten komen wij maandelijks langs, of wordt de meter zelfs van op afstand gelezen.

Terug naar vragen