De energieleveranciers

Kan ik op ieder moment van energieleverancier veranderen?

Ja, u kunt op elk ogenblik en dit zonder enige leveringsonderbreking van energieleverancier veranderen.  Hou wel rekening met een opzeggingstermijn van 1 maand.

Terug naar vragen

Moet ik Sibelga melden dat ik van leverancier verander?

Neen. Uw energieleverancier zal Sibelga automatisch op de hoogte brengen zodra uw nieuwe contract is opgemaakt.

Sibelga zal dan uw meterstanden opnemen en doorsturen naar uw vorige energieleverancier zodat deze uw uw slotfactuur kan opmaken.

Terug naar vragen

Kan ik een andere energieleverancier kiezen voor elektriciteit dan voor gas?

Ja, u kunt voor elke energie een andere energieleverancier kiezen.

Terug naar vragen

Waarvoor kan ik terecht bij een energieleverancier?

U kunt terecht bij uw energieleverancier voor:

  • het afsluiten van een energiecontract
  • vragen over uw energiefacturen
  • vragen over betalingen
  • vragen betreffende uw domiciliëring
  • het melden van uw verhuis
Terug naar vragen