Wat doet Sibelga?

Waarvoor kan ik terecht bij de distributienetbeheerder Sibelga?

U kan terecht bij Sibelga voor:

 • vragen over uw aansluiting of meter
 • een nieuwe aansluiting of meter
 • het aanpassen van uw aansluiting of meter
 • het openen of sluiten van meters
 • de meterstandopname
 • de openbare verlichting
Terug naar vragen

Dit doet Sibelga niet

 • Energie produceren. Dat is een taak voor de producenten
 • Energie verkopen. Dat is een taak voor de energieleveranciers
 • Een leverancierscontract afsluiten. Dat is de taak voor de energieleveranciers
 • Elektriciteit vervoeren over het hoogspanningsnet. Dat is een taak voor de transmissienetbeheerder Elia
 • Aardgas vervoeren over het hogedruknet. Dat is een taak voor de vervoersonderneming Fluxys
 • Werken aan de binneninstallatie voor elektriciteit en aardgas. Dat is een taak voor de installateur
Terug naar vragen

Dit doet Sibelga wel

 • Elektriciteit tot bij de klant brengen via het midden- en laagspanningsnet
 • Aardgas tot bij de klant brengen via het midden- en lagedruknet
 • Werken aan distributienetten
 • Meters openen en sluiten
 • Werken aan aansluitingen of meters
 • De meterstanden opnemen
 • Storingen aan de elektriciteits- of aardgastoevoer oplossen
 • Ingrijpen bij melding van een gasreuk
 • Advies geven over Rationeel energiegebruik (REG)
 • Straatverlichting op de gemeentewegen onderhouden en herstellen
 • Vermogenbegrenzers plaatsen en dienstverlening sociale leverancier verzekeren
Terug naar vragen