Wijziging uurregeling voor tweevoudig tarief

Kan ik dit weigeren?

Nee, de uurregeling wordt aangepast voor alle betrokken klanten met het oog op een vereenvoudiging.

Terug naar vragen

Moet ik mijn leverancier verwittigen?

Absoluut niet. Sibelga heeft uw leverancier al op de hoogte gebracht.

Terug naar vragen

Zal ik mijn installatie moeten veranderen?

Dat hangt af van de complexiteit van uw toestellen en de randapparatuur (programmeerbare telwerken ...). Het kan zijn dat hun programmering gewijzigd moet worden. De bekabeling van uw installatie zal daarentegen niet gewijzigd moeten worden.

Terug naar vragen

Welke invloed zal dit hebben op mijn verbruik?

Zelfs als u uw verbruiksgewoonten aanpast aan de nieuwe uurregeling, heeft dit normaal gezien geen invloed op uw algemene verbruik. Het verbruik tijdens wettelijke feestdagen zal nu evenwel 24 uur per dag tegen het nachttarief aangerekend worden, wat u toch wel een kleine geldbesparing kan opleveren.

Terug naar vragen

Hoe maak ik hier optimaal gebruik van?

Door ervoor te zorgen dat uw toestellen (wasmachine, vaatwasser...) inschakelen tussen 22u. en 7u. in plaats van tussen 23u. en 8u. Verander indien mogelijk ook uw verbruiksgewoonten.  U kunt uw toestellen een uur vroeger opstarten, maar let op, tussen 7 en 8u. 's ochtends verbruikt u tegen dagtarief.

Terug naar vragen

Hoe kan ik mijn toestellen programmeren?

Hoe u uw privétoestellen programmeert, hangt af van het type, het merk, enz. Lees dus best de gebruiksaanwijzing of doe een beroep op een elektricien voor complexere toestellen.

Terug naar vragen

Wat kost dit?

Niets. De wijziging van de uurregeling brengt geen prijsverhogingen mee en er hoeft ook geen Sibelga-technicus bij u langs te komen.

Terug naar vragen

Waarom waren er verschillende uurregelingen? Waarom wordt dat nu veranderd?

Historisch gezien had Brussel twee verschillende uurregelingen. Het was technisch gezien onmogelijk om de uurregelingen te harmoniseren zonder dat dit gevolgen had voor de andere Belgische distributeurs, en dus voor de andere gewesten. Dankzij een reeks technische verbeteringen zijn er nu mogelijkheden om die uurregelingen aan te passen.

Terug naar vragen

Is dat niet gevaarlijk?

Nee. Op zich moet enkel de uurprogrammering (geprogrammeerde telwerken) van uw privé-installaties aangepast worden (inschakelen van de wasmachine, vaatwasser, opladers, boiler ...).

Terug naar vragen

Wat moet ik doen om de nieuwe uurregeling ook voor mij te laten gelden?

Niets. De wijziging gebeurt automatisch op 01/04. De signalen voor de tariefwijziging zullen een uur vroeger verstuurd worden voor de betrokken gemeenten, of niet verstuurd tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen.

Terug naar vragen