Moet ik tweetalig zijn?

In elke vacature staat vermeld welk kennisniveau Frans of Nederlands nodig is.

Aangezien Sibelga in Brussel gevestigd is, zijn Nederlands en Frans de voertalen in de onderneming. Zodoende is minstens een degelijke kennis van één van beide talen vereist. Basiskennis van de andere taal is een pluspunt.

Terug naar vragen

Vormt mijn leeftijd een probleem?

Bij Sibelga vormt leeftijd geen basiscriterium om kandidaten al of niet aan te werven. Wij zijn in de eerste plaats op zoek naar medewerkers die gemotiveerd zijn om bij te leren en betrokken zijn bij hun werk. Ons bedrijf is er hoe dan ook van overtuigd dat er geen verband bestaat tussen leeftijd en motivatie.

Terug naar vragen