Wat zijn de verschillende stappen van de wervingsprocedure?

Als je voor de functie in aanmerking komt,

  • nemen we contact met je op voor een selectieproef
  • is die afdoende, dan zullen er verschillende gesprekken volgen, onder meer met het departement Human resources en met de dienst- en departementsverantwoordelijke.
  • er kunnen ook psychotechnische en praktische tests worden afgenomen.
Terug naar vragen

Hoelang duurt de wervingsprocedure?

Die kan variëren tussen 2 en 8 weken.

Is er al een wervingsprocedure opgestart en heb je reeds een gesprek met een recruiter of dienstverantwoordelijke achter de rug? Dan delen wij je tijdens dit wervingsgesprek mee wanneer je een antwoord mag verwachten.

Je kan trouwens ook contact opnemen met je contactpersoon binnen het departement Human resources voor een stand van zaken van je kandidatuur.

Terug naar vragen

Wat houden de selectieproeven in?

Aan de hand van de selectieproeven kunnen wij nagaan of je over de competenties beschikt die vereist zijn voor de functie waarvoor je je kandidaat stelt.

Voor administratieve en ondersteunende functies wordt een test afgenomen die je kennis van de Office-tools aantoont (Word, Excel, …).

Voor technische functies zijn er specifieke technische tests (elektriciteit, gas of lassen).

Terug naar vragen

Zijn er praktische tests voor technici?

Praktische tests maken inderdaad ook deel uit van onze wervingsprocedure. Bedoeling is om je praktische vakkennis te kunnen inschatten. Normaal gezien worden deze tests afgenomen op hetzelfde ogenblik als het intakegesprek met de dienstverantwoordelijken.

Om hygiënische redenen vragen we je om je eigen werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen als je voor praktische tests wordt uitgenodigd.

Terug naar vragen

Hoelang duren de selectieproeven?

Voor administratieve en ondersteunende functies nemen de tests 4 uur in beslag.
De technische tests duren 1.30 uur.

Terug naar vragen

Kan ik mij opnieuw kandidaat stellen als ik niet slaag voor de selectieproeven?

Onze selectietests zijn drie jaar geldig. Als je niet slaagt voor de selectietests, kan je je dus gedurende drie jaar niet meer kandidaat stellen.

Terug naar vragen

Hoe verlopen de gesprekken?

De wervingsprocedure omvat een reeks gesprekken. Eerst is er een gesprek met de recruiters van de HR-dienst van Sibelga.
Tijdens deze eerste kennismaking kunnen wij je competenties inschatten en nagaan of die aansluiten bij de functie waarvoor je je kandidaat stelt. Maar ook voor jou vormt dit gesprek de gelegenheid om te bepalen of Sibelga aan jouw professionele verwachtingen voldoet.
Dit gesprek duurt gemiddeld een uur.

Terug naar vragen

Kan ik mij opnieuw kandidaat stellen als het sollicitatiegesprek niet afdoende is?

Als het gesprek met de dienstverantwoordelijke niet afdoende is, kan je je opnieuw kandidaat stellen voor een andere functie.

Terug naar vragen