Head of IT production

 “Sibelga beheert het Brusselse distributienet voor aardgas en elektriciteit. IT is dus niet de core business van het bedrijf. Maar geloof me, inmiddels speelt die wel een essentiële rol in de organisatie...

Sibelga > Jobs> getuigenissen > Jean-Louis-Mapessa

Net omdat IT alle activiteiten van de distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit ondersteunt en vergemakkelijkt, is die niet meer uit de energiesector weg te denken. Vergeet niet dat de miljoenen gegevens i.v.m. energiegebruik alleen door zeer geavanceerde IT-tools kunnen worden beheerd.

Maar er is meer, want de energiesector staat momenteel voor grote uitdagingen. De link tussen beheersinformatica en industriële informatica, die enorm belangrijk is voor het distributienet, wordt steeds nauwer. Daarom blijven nieuwe technologieën elkaar opvolgen. IT-ers vinden hier dus zeker hun gading!”