Sociaal engagement

Brussel kent een hoog werkloosheidscijfer. Als Brussels bedrijf voelen wij ons dan ook betrokken bij deze problematiek en willen wij hier iets aan doen. Daarom hebben wij partnerschappen aangegaan met enkele scholen en opleidingscentra.

Wij engageren ons steeds voor een partnerschap op lange termijn.

Doel van een partnerschap:

  • bevordering van technische beroepen: deze worden helaas nog te vaak als minderwaardig beschouwd en zijn dus ondergewaardeerd
  • mogelijkheid om langdurig werkzoekenden in te zetten op de arbeidsmarkt aan de hand van stages.

Sibelga als leermeester

Sinds vele jaren bieden wij op scholen cursussen aan die jongeren beter moeten voorbereiden op het zoeken naar werk en hen tips aanreiken voor een goed sollicitatiegesprek. Bij het opstellen van onze selectieproeven werken wij trouwens nauw samen met de onderwijswereld.

Met dergelijke partnerschappen kunnen scholen hun studenten beter klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Zo zal hun theoretische schoolkennis nauwer aansluiten bij de realiteit van hun toekomst op de werkvloer.

Voorts zijn er in ons bedrijf het hele jaar door tal van stagemogelijkheden voor afgestudeerden van opleidingscentra of scholen waarmee wij een partnerschap hebben lopen. Studenten die een eindwerk moeten maken, krijgen steevast een stageplaats in functie van hun eindwerk.

Dit denken onze partners erover...

Isabelle Marsiat is directrice van het ISAT, een technische hogeschool uit Brussel met zo’n 300 leerlingen. Tijdens hun studies kunnen zij stage lopen bij Sibelga. Voor velen een heuse buitenkans…

GETUIGENISSEN_IsabelleMarsiat

“Een technische richting opent vele deuren. Om dat in de verf te zetten is onze school enkele jaren geleden partnerschappen aangegaan met bedrijven uit de sector, waaronder Sibelga. Een extra troef om kandidaat-leerlingen warm te maken voor bijvoorbeeld een opleiding elektromechanica of automatisering. Scholen zouden dit vaker moeten doen, want helaas is technicus nog steeds een knelpuntberoep.

Met dergelijk initiatief willen we het aantal technici op de arbeidsmarkt doen toenemen.En daar hebben onze partners uiteraard wel oren naar.

En de studenten zelf? Die hebben zicht op een praktijkgerichte stage aan het eind van hun 3 jaar durende opleiding. In sommige gevallen betekent het ook de start van een mooie carrière binnen het partnerbedrijf.”

Vincent Lion was student aan het ISAT en kon als vaste werknemer aan de slag bij Sibelga. Lees zijn getuigenis.