De openbare verlichting 's nachts uitschakelen?

De openbare verlichting vervult een essentiële rol voor de klanten van Brussel. Sibelga is al bezig met de toepassing van mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen zonder de straten in het donker te zetten.

Nu de energieprijzen de pan uit rijzen en de winter voor de deur staat, zijn we allemaal op zoek naar manieren om ons energieverbruik te verminderen. Op individuele schaal, maar ook op collectieve schaal. 

Na het overlegcomité van 31 augustus ontvingen wij veel vragen over de openbare verlichting. Moeten we echt de hele nacht de straten van Brussel verlichten? Zou het niet mogelijk zijn aanzienlijk te besparen door de verlichting 's nachts gewoon uit te schakelen, althans op bepaalde tijdstippen?

Deze vragen zijn uiteraard legitiem en wij overwegen alle mogelijkheden om in Brussel energiebesparingen te realiseren. Toch denken wij dat het niet noodzakelijk een goed idee is om onze straten in duisternis te dompelen. Hier is waarom...  

De openbare verlichting: een essentieel element van veiligheid

Waarom zijn straten 's nachts verlicht? Dit is geen esthetische keuze. De belangrijkste reden is simpelweg de veiligheid van de Brusselse klanten! Het gemeentelijke openbare verlichtingsnetwerk wordt beheerd door Sibelga in coördinatie met de Brusselse gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de openbare ruimte op hun grondgebied.  

Goede verlichting verbetert de zichtbaarheid. Als u bijvoorbeeld in het donker loopt, kunt u bij een zebrapad oversteken terwijl u op afstand zichtbaar bent voor automobilisten. Voor andere weggebruikers helpt de openbare verlichting de aandacht te vestigen op mogelijke obstakels en te anticiperen op kruispunten buiten het lichtbereik van hun koplampen.

Ten slotte verhoogt de openbare verlichting het gevoel van veiligheid en dus van welzijn wanneer men 's nachts of in de vroege ochtend door de straten rijdt. In de winter gaat dit ons allemaal bijna dagelijks aan. 

Uitschakelen is niet de enige optie

Gewoon de lichttoestellen doven is niet de enige optie om ons energieverbruik te verminderen.

Van de 87.500 lichtpunten die Sibelga beheert, is 75% energiebesparend. Zij vertegenwoordigen een besparing van 40% ten opzichte van de oude technologieën. Naast deze energiebesparende modellen zijn er ongeveer 10.000 lichttoestellen met ledlampen, met een bijkomende energiebesparing van ongeveer 20%. En het aandeel van lichttoestellen met ledverlichting (11,5% van het totaal) zal toenemen omdat de implementatie ervan in 2023 zal worden versneld.

Bovendien wordt tussen 22.00 en 6.00 uur gedimd op lichttoestellen met ledlampen op gemeentelijke wegen (behalve op voetgangersoversteekplaatsen en in gebieden met veel verkeer om veiligheidsredenen). Het resultaat? Nog eens 10% besparing.

Sibelga zet ook intelligente verlichtingssystemen in, die nieuwe wegen openen voor een optimaal beheer van de openbare verlichting en een vermindering van het verbruik, terwijl het comfort en de veiligheid van de weggebruikers gegarandeerd blijven. Bijvoorbeeld door "lichtbollen" te installeren die de weggebruiker langs zijn of haar traject volgen en de intensiteit van de lichttoestellen tijdens het traject automatisch verhogen.

Een openbare verlichting voor de Brusselse klanten

Kortom, Sibelga ijvert reeds en zal blijven ijveren voor de vermindering van het energieverbruik van de Brusselse verlichting, terwijl ze blijft instaan voor haar openbaredienstverlening aan de gemeenten en de burgers.  

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om u eraan te herinneren dat als u een defecte lamp in de buurt van uw huis opmerkt, u dit online op deze pagina aan ons kunt melden! Hoe sneller een storing wordt gemeld, hoe sneller wij kunnen ingrijpen en doen wat nodig is om die te herstellen.