Access & Transit is de beheerder van de contractuele relaties tussen de distributienetbeheerder, de leverancier, de evenwichtsverantwoordelijke en de netgebruiker voor alle toegangspunten van Sibelga.

Elke contractuele wijziging tussen de partijen wordt gemeld aan Access & Transit en vervolgens geregistreerd in het toegangsregister.

Access & Transit beheert de volgende informatie van elke EAN:

  • gebruikersgegevens
  • leveranciersgegevens
  • gegevens evenwichtsverantwoordelijke
  • technische gegevens van het toegangspunt
  • gegevens van de distributienetbeheerder