Elke maand worden de verslagen betreffende de allocatiemarkt op de Sibelga-website gepubliceerd. Dit gebeurt telkens 2 dagen na verzending van de laatste allocatie naar de markt (voor elektriciteit: M+17d en voor gas : M+32d) om een eerste snelle raming van de kwaliteit van de allocatie mogelijk te maken.

Op basis hiervan kunnen de energieleveranciers en evenwichtsverantwoordelijken hun allocatieportefeuilles vergelijken met de globale waarden van het distributienet.

Voor de elektriciteitsmarkt bevatten deze verslagen :

  • de maandelijkse verbruiksvolumes zoals toegekend per Synthetic Load Profile (SLP) (S10, S11, S12, S21, S22) en per distributienetbeheerder (DNB), in kWT.
    In het geval van de Synthetic Load Profiles worden gecorrigeerde waarden gepubliceerd.
  • de netverliezen (S70), in kWT.
  • minimum, maximum en gewogen gemiddelde van de restfactoren (S89) (tegenover het gecorrigeerde SLP-gedeelte van de allocatie).

Voor de gasmarkt bevatten deze verslagen :

  • de maandelijkse verbruiksvolumes zoals toegekend per Synthetic Load Profile (SLP) (S30, S31, S32, S41) en per Geaggregeerd Ontvangststation (GOS) in kWh.
    In het geval van de Synthetic Load Profiles worden gecorrigeerde waarden gepubliceerd.
  • minimum, maximum en gewogen gemiddelde van de restfactoren (S88) (tegenover het gecorrigeerde SLP-gedeelte van de allocatie).
  • de Infeed dekkingsfactor (ICF - Infeed covering factor) (S91).