Stroomschaarste? Black-out? Wat met Brussel?

De federale regering zal, in samenwerking met Elia (de transmissienetbeheerder elektriciteit), de vereiste maatregelen nemen om een waarschijnlijk stroomtekort zo goed mogelijk te beheren.

Als de beschikbare elektriciteit, ondanks massale invoer en inzet van alle productiemiddelen, niet volstaat om aan de vraag te beantwoorden, dan kan de federale regering maatregelen nemen om een stroomtekort te voorkomen.

Preventieve en progressieve maatregelen

  1. onderbreking van de bevoorrading van grote industriële verbruikers, met hun instemming; 
  2. aanzetten van alle verbruikers (groot publiek incluis) tot minder verbruik in bepaalde tijdzones; 
  3. verbod van bepaalde toepassingen op elektriciteit: lichtreclame, airco, … 
  4. in laatste instantie, opzettelijke stroomonderbreking in bepaalde landelijke zones van het land. Dat heet « afschakeling ».

In geval van afschakeling

De organisatie en de inwerkingstelling van een afschakeling worden geïnitieerd door Elia.

Sibelga, die de lokale distributie van de elektriciteit verzorgt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, krijgt haar instructies van Elia. In elk geval, zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten) nog niet getroffen worden door die afschakelingen, met uitzondering van een klein deel van de gemeente Ukkel.

Brussel solidair

Toch worden de Brusselaars verzocht zich solidair te tonen met de rest van het land: door uw elektriciteitsverbruik te beperken of te verschuiven, kan u helpen voorkomen dat de landelijke gebieden zonder stroom zitten.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte telkens wij nieuws krijgen van de federale overheid.