Ons waardecreatiemodel

Hoe creëert Sibelga waarde voor Brussel?

Naast het beheer van de gas- en elektriciteitsdistributienetten en de openbare verlichting in Brussel, draagt Sibelga haar maatschappelijke rol hoog in het vaandel. We willen een echte motor zijn voor een snelle en inclusieve energietransitie in Brussel. Dit model voor waardecreatie illustreert hoe Sibelga haar middelen op verantwoorde en professionele wijze gebruikt om een positieve impact te hebben op de stad en haar inwoners. Op deze manier dienen we de hele gemeenschap.