Je vraagt je misschien af hoe wij dat doen, je energieverbruik berekenen. Wel, we baseren ons op je meterstanden. Je verbruik wordt gefactureerd op basis van het aantal kilowattuur (kWh), ongeacht de energiebron.

Om je energiefactuur te berekenen, wordt je verbruik (in kWh) vermenigvuldigd met de kost per kWh. Het kilowattuur is dus de maateenheid voor de berekening van je gas- en elektriciteitsverbruik. Hoe we te werk gaan voor de berekening, leggen we je in detail uit.

Berekening van je elektriciteitsverbruik

De berekening van je elektriciteitsverbruik tussen de twee meterstandopnames is eenvoudig. We nemen gewoon het verschil tussen de waarde van de laatst meegedeelde meterstand en de vorige. Voor elektriciteit is dat makkelijk. kWh is immers al de eenheid van je elektriciteitsmeter.

Berekening van je gasverbruik

Een gasmeter werkt anders. Die geeft aan hoeveel kubieke meter (m³) er verbruikt werd sinds de installatie ervan. Ook hier trekken we de waarde van de oude meterstand af van de nieuwe. Het verschil levert het verbruikte aantal m³ tijdens de voorbije periode op.

Omzetting naar kWh

Om je gasverbruik te factureren, zet je leverancier het verbruikte aantal m³ om naar kWh. Hoe? Aan de hand van een omzettingsfactor die het aantal m3 omvormt naar kWh. Een m³ gas heeft namelijk een bepaalde hoeveelheid energievermogen. Maar energievermogen wordt uitgedrukt in kWh.

Omzettingsfactor

Die equivalentie tussen m³ en kWh dient als omzettingsfactor om kubieke meter om te vormen naar kWh. Je vindt de gebruikte omzettingsfactor terug op je factuur. Die schommelt lichtjes van jaar tot jaar. De meeste huishoudens gebruiken zogenaamd ‘rijk’ aardgas. Eén m³ rijk gas komt overeen met zo’n 11,5 kWh.

Een voorbeeld: We nemen de meterstanden op en zien dat je dit jaar 2000 m³ gas hebt verbruikt. We berekenen het equivalent daarvan in kWh: 2000 m³ x 11,5 kWh/m³ = 23 000 kWh.

De jaarlijkse berekening van je energieverbruik

We kunnen de facturen van je energieleverancier(s) in 2 types onderverdelen:

  1. de maandelijkse voorschotten op basis van je vorige of je geraamde verbruik
  2. de jaarlijkse regularisatieafrekening op basis van je werkelijke verbruik.

Om je toekomstige maandelijkse voorschotten te bepalen, vermenigvuldigt je leverancier het aantal verbruikte kWh’s met de kost per kWh. Bij die maandelijkse voorschotten komen nog verschillende kosten zoals de netkost, de taksen ...

Je leverancier heeft de berekening van je verbruik ook nodig voor je jaarlijkse regularisatieafrekening. Afhankelijk van je verbruik tijdens de voorbije periode en de voorschotten die je al betaalde, kan die afrekening een facturering of een terugbetaling worden.

Jouw meterstanden voor een correcte factuur

Je leverancier houdt rekening met de jaarlijkse meteropname om je energieverbruik, in kWh, te berekenen. Alleen door ons je meterstanden mee te delen, betaal je je werkelijke energieverbruik.

Ontving je onze brief met de vraag ons je meterstanden mee te delen, maar deed je dat niet, dan schatten we zelf je verbruik. Daarvoor baseren we ons vooral op je energieverbruik van de voorgaande jaren.