Elektriciteit

Waaruit bestaat jouw elektriciteitsfactuur

Jouw elektriciteitsfactuur bestaat uit heel wat componenten.  Ongeveer 14% hiervan gaat naar de distributiekosten. We leggen je uit wat iedere component is en welk doel het heeft.

Analyse van de elektriciteitsfactuur

Distributiekosten Elektriciteit

Onze distributiekosten worden om de 5 jaar vastgelegd door Brugel.  Ieder jaar publiceren wij hier de fiches met alle parameters die in de distributiekosten zijn opgenomen.

Naar de tarieffiches

Simulator Distributiekosten Elektriciteit

Maak een gedetailleerde simulatie van de distributiekosten op basis van jouw type aansluitingen en jouw elektriciteitsverbruik.

Maak een simulatie

Gas

Waaruit bestaat jouw gasfactuur

Jouw gasfactuur bestaat uit heel wat componenten.  7% hiervan gaat naar de distributiekosten. We leggen je uit wat iedere component is en welk doel het heeft.

Analyse van de gasfactuur

Distributiekosten gas

Onze distributiekosten worden om de 5 jaar vastgelegd door Brugel.  Ieder jaar publiceren wij hier de fiches met alle parameters die in de distributiekosten voor gas zijn opgenomen.

Naar de tarieffiches

Simulator Distributiekosten Gas

Maak een simulatie van de distributiekosten gas op basis van jouw gasverbruik.

Maak een simulatie

Hou ook rekening met...

Einde compensatieprincipe

Sinds november 2021 is er geen "achteruittellende" meter meer in Brussel. We geven een overzicht hoe het verbruik en de injectie voor prosumers worden aangerekend.

Lees meer over Einde compensatieprincipe

Capaciteitstarief

Afhankelijk van het vermogen van jouw elektriciteitsmeter, wordt er een ander capaciteitstarief aangerekend. Met de komst van de elektrische wagen en warmtepompen wordt dit tarief alsmaar belangrijker

Lees meer over Capaciteitstarief

Bijdrage openbare dienstverplichtingen (ODV)

Iedere energieverbruiker betaalt via de distributiekosten een standaard bijdrage ter financiering de regionale energiepolitiek. Hoogspanningsklanten moeten wel ieder jaar een specifieke aangifte doen.

Lees meer over Bijdrage openbare dienstverplichtingen (ODV)