Bent u van plan om energie te produceren op uw site? Gaat u daartoe stappen ondernemen? Dan hebt u nood aan technische info. Hier leest u er alles over.

Fotovoltaïsche panelen, warmte-krachtkoppelingseenheid of nog collectief zelfverbruik, het zijn stuk voor stuk opties die zich aandienen om zelf in een deel van uw energiebehoeften te voorzien.

U vindt technische informatie over het aansluiten van die eenheden:

Collectief zelfverbruik: een innoverend proefproject

Via collectief zelfverbruik kunnen mensen die wonen in de buurt van installaties voor de zelfproductie van energie, de lokaal geproduceerde energie tegen een lage prijs kopen. Dat innoverend mechanisme wordt momenteel getest in Brussel. 

Meer weten over collectief zelfverbruik