Onze werfbemiddelaar treedt over het algemeen op bij werken in winkelstraten. Hij zorgt ervoor dat de informatie tussen Sibelga, de aannemers, de gemeente, de handelaars en de gebouwen toegankelijk voor publiek vlot doorstroomt.

Onze werfbemiddelaar is niet systematisch aanwezig op alle werven. Hij doet dat op verzoek van de openbare autoriteiten of wanneer Sibelga meent dat zijn aanwezigheid kan bijdragen tot het vlotte verloop van de werken. 

De opdracht van de werfbemiddelaar

De werfbemiddelaar is aanwezig van de voorbereiding tot het einde van de werken. Hij zorgt voor de vlotte doorstroom van de informatie bij de handelaars en andere beheerders van gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek: crèches, restaurants, hotels, consulaten ... 

Wat doet de werfbemiddelaar precies? 

  • Hij neemt deel aan de voorbereidende vergaderingen, de presentatie en de opvolging van een werf (tussentijdse vergaderingen). Hij ontmoet er alle actoren die bij een werf betrokken zijn, zoals de gemeenten, de handelaars, de concessiehouders ...
  • Hij anticipeert op praktische problemen en faciliteert het oplossen ervan (parking, toegankelijkheid, leveringszones ...) door de behoeften van de gebruikers over te brengen en oplossingen te zoeken met de verschillende partijen.
  • Hij is voor de handelaars en de beheerders van gebouwen een uniek aanspreekpunt voor alle vragen over de werken.
  • Hij voert follow-upbezoeken uit om er zeker van te zijn dat alles vlot verloopt tijdens en na de werf.

Hoe neem je contact op met de werfbemiddelaar?

Wanneer onze werfbemiddelaar optreedt op een werf, dan ontmoet hij de handelaars en andere betrokkenen vóór de start van de werken. Hij verstrekt dan een document met zijn contactgegevens
 

Ter herinnering: onze werfbemiddelaar staat niet in voor de communicatie met de omwonenden of het grote publiek. Hij komt ook niet systematisch tussen op al onze werven. Ontdek hoe wij de communicatie beheren bij de omwonenden wanneer wij werken uitvoeren.