Met MobiClick faciliteren wij de aankoop van schone voertuigen en de installatie van elektrische laadpalen voor de openbare besturen in Brussel. Een milieuvriendelijke toekomst ten gunste van alle stadsbewoners. Daar gaat het ons om.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ambitieuze doelstellingen vooropgesteld op het vlak van klimaat en luchtkwaliteit: 

  • koolstofneutraliteit tegen 2050 ;
  • verbod op voertuigen met verbrandingsmotor in de hoofdstad vanaf 2035.

In het licht van deze ambities moeten de openbare besturen het goede voorbeeld geven. Maar geen nood, Sibelga is er om je te begeleiden naar een duurzamere mobiliteit.

Vanaf 1 januari 2025 zullen alle Brusselse overheden, zowel de gewestelijke als de lokale (gemeenten, OCMW’s en intercommunales), alleen nog wagens/bedrijfsvoertuigen ‘zonder directe uitstoot’ kunnen kopen.

Hoe kan MobiClick jou helpen?

Aankoopcentrale MobiClick zal je helpen om je vloot te vergroenen, van aankoop van het voertuig tot exploitatie van elektrische laadpalen.

Aankoop van duurzame voertuigen

Onze aankoopcentrale biedt 6 percelen voertuigen aan die kunnen worden besteld. Daarvoor werden er verschillende opdrachten gerealiseerd.

Die percelen worden elk jaar herzien. De reeds beschikbare voertuigen worden ook regelmatig met nieuwe aangevuld.

Installatie voor elektrische laadpalen

Laadpalen en tools voor het beheer ervan kunnen ook via onze aankoopcentrale aangekocht worden.

Je kan hier steeds een beroep op doen zowel voor aankoop als installatie van laadpalen op je sites en privéterreinen.

Welke voordelen biedt het systeem?

Openbare besturen die hun bedrijfswagenpark koolstofvrij willen maken profiteren van talrijke voordelen via ons aankoopcentrale.

  • Tijdswinst door eenvoudiger beheer : MobiClick biedt je een kant-en-klare oplossing, wat zorgt voor minder administratieve rompslomp.
  • Voordelige prijzen : dankzij onze groepsaankopen, geniet je zowel voor de voertuigen als de laadpalen de tarieven waarover in het kader daarvan werd onderhandeld.
  • Conformiteit aan de normen gewaarborgd : we gaan zorgvuldig te werk bij de selectie van de voertuigen die beantwoorden aan de geldende normen.
  • Begeleiding op maat : je geniet de zekerheid van de naleving van de opdrachtdocumenten en de ervaring van Sibelga op het gebied van alternatieve mobiliteit.

Wacht niet langer!

Wil je je aansluiten bij de centrale, een project opstarten of meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op via b2b@sibelga.be.