Wie doet wat op de energiemarkt?

Regulatoren

De regulatoren zien toe op de werking en de organisatie van de energiemarkt.  Daarbij verstrekken zij advies aan de overheid. Voor Sibelga is het Brugel dat erop toeziet of wij onze taken goed uitvoeren en controleert dat onze tarieven correct zijn opgesteld.

Er is één federale regulator: de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas). 

En er zijn drie gewestelijke regulatoren.

  • In Brussel :  BRUGEL (Brussel Gas Elektriciteit)
  • In Vlaanderen : de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt)
  • In Wallonië : de CWApE (Commission Wallonne pour l'Energie).
Terug naar vragen

Meetbedrijf

Het meetbedrijf staat in voor de meteropneming en de verwerking van uw meterstanden.
Als meetbedrijf ziet het erop toe dat de gegevens doorgestuurd worden naar de energieleveranciers, zodat deze de facturen aan hun klanten kunnen opmaken.

Voor Brussel is het Sibelga die deze taak op zich neemt.

Terug naar vragen

Distributienetbeheerders

Distributienetten zijn plaatselijke netten die op het transmissienet aangesloten zijn en, van aftakking tot aftakking, stroom en aardgas brengen tot bij uw installatie thuis. Elke distributienetbeheerder heeft zijn eigen specifiek werkgebied.

In Brussel is dit Sibelga, zowel voor het elektriciteitsnet als het aardgasnet.

Terug naar vragen

Elia en Fluxys, de transmissienetbeheerders

Beide zijn verantwoordelijk voor het beheer van het transmissienet, dat u met de autowegen van elektriciteit of aardgas kan vergelijken.

Elia vervoert de elektriciteit en de Fluxys vervoert de aardgas tot aan de distributienetten van de distributienetbeheerders.

Terug naar vragen

Energieleveranciers

Zij verkopen elektriciteit en/of aardgas, die ze bij producenten aankopen of zelf produceren. Ze verzorgen ook de dienstverlening bij de verkoop van energie naar de klant.
Het is de energieleverancier die u factureert voor de verbruikte energie.

Lijst van de energieleveranciers in Brussel.

Terug naar vragen