Sibelga kreeg van de Brusselse regering de opdracht om tegen 2035 een elektrische laadinfrastructuur uit te rollen op het volledige openbare wegennet van het gewest.

De Brusselse regering wil de transitie naar minder vervuilende voertuigen mee ondersteunen. Daarom heeft ze zich ertoe verbonden om 22 000 laadpunten voor elektrische voertuigen uit te rollen tegen 2035. Al deze laadpunten zullen publiek toegankelijk zijn langs de weg maar ook op semi-privéterreinen. 

Op elke hoek van de straat

In het kader van dit ambitieuze project werden in 2022 al meer dan 500 laadpunten geplaatst. En dat was nog maar het begin! In 2023 heeft EnergyVision voor Sibelga meer dan 1 200 extra laadpunten geïnstalleerd. Dat zorgde voor een aanzienlijk dichter vertakt netwerk op het grondgebied. Zo heeft elke eigenaar van een elektrisch voertuig voortaan al toegang tot een laadoplossing op minder dan 150 meter van zijn woning.

75% minder CO2-uitstoot 

In juni 2023 heeft de Brusselse regering voor 2025 – 2035 de bakens uitgezet voor haar lage-emissiezone. Het beleid voorziet voor de meeste voertuigen in een uitfasering van diesel in 2030 en van benzine, LPG en CNG in 2035. Deze grondige transformatie van het Brussels voertuigenpark moet ervoor zorgen dat:

  • jaarlijks 110 mensen minder vroegtijdig sterven als gevolg van luchtvervuiling;
  • transportmiddelen 75 % minder CO2 uitstoten tegen 2030. 

Zo’n beslissing kan echter niet zonder gelijktijdig ondersteunende maatregelen te voorzien voor duurzame mobiliteitsoplossingen zoals elektrische voertuigen. Daarom wil het gewest de implementatie van openbare laadpalen in Brussel versnellen. 

Sibelga, partner voor e-mobiliteit in Brussel

Na de installatie van een basisnetwerk van 500 laadpunten op de openbare weg in het kader van het project charge.brussels, kreeg Sibelga van het gewest de opdracht om de uitrol van een grootschalig openbare laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te coördineren.

Eind 2022 telde dit netwerk, dat Sibelga in samenwerking met Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, Brugel, de VUB en het kabinet van de minister voor Mobiliteit heeft opgezet, al 1 380 laadpunten. Dit stemt overeen met 10 laadpunten per km². In 2023 kwamen er dan nog eens 1 400 laadpunten bij. Het netwerk werd meteen dubbel zo groot.

In lijn met behoeften van de Brusselaar

De gemeenten werden nauw betrokken bij de keuze van de locatie van de palen. Zij kennen het terrein namelijk zeer goed. 

De komende jaren zullen er nog andere laadpalen op de markt komen. Die zullen het Brusselse netwerk van laadpalen stapsgewijs verder aanvullen. Voorts zal Sibelga de gegevens van de bestaande laadpalen analyseren om de behoeften af te stemmen op wijkniveau.

Vernieuwende pistes

Sibelga voert ook onderzoek naar de mogelijkheid om laadpalen op openbare verlichtingspalen te installeren. Deze oplossing is niet alleen goedkoper, ze biedt bovendien het voordeel dat er minder ruimte wordt ingenomen op de openbare weg. Er zijn testen aan de gang op ons bedrijfsterrein waar al 38 van dergelijke laadpalen zijn geïnstalleerd.