Je gezondheid

De elektromagnetische straling van de slimme meters die Sibelga heeft geïnstalleerd, beantwoordt aan de normen die van kracht zijn in het Brussels Gewest.
De CE-markering op de meter garandeert dat de emissieniveaus voldoen aan de normen.

Je privacy

Sibelga leeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming na.

De door jouw meter doorgegeven gegevens zijn noodzakelijk voor de goede werking van de energiemarkt. Zij maken het mogelijk dat de diensten waarop je hebt ingetekend (bijvoorbeeld: zelfproductie, deelname aan een energiegemeenschap of gebruik van onze consumentenapp) kunnen worden uitgevoerd en dat je commerciële energieleverancier je factuur kan opmaken. Zij hebben alleen betrekking op je elektriciteitsverbruik.