Je elektriciteitsfactuur bestaat uit een heel aantal componenten. Een deel hiervaan gaat naar de distributiekosten van Sibelga. Wij zorgen ervoor dat elektriciteit en gas over een netwerk van duidenden kilometers kabels en leidingen iedere dag opnieuw tot bij jou komt.

De componenten van uw elektriciteitsfactuur

De energiekost (64% van de factuur)

Dit is de prijs die de energieleverancier aanrekent. Deze prijs kan natuurlijk verschillen naargelang de energieleverancier en afhankelijk zijn van de formule die u kiest.
Uw energieleverancier is diegene met wie u een contract heeft afgesloten, en van wie u uw energiefactuur krijgt.

Transportkost (3% van de factuur)

De transportkost dekt de kost van de infrastructuur om de energie vanuit de productiecentrale, of vanaf de grens tot aan het distributienet van Brussel te brengen.

Deze kost wordt door Sibelga volledig doorgestort naar de transportnetbeheerder Elia.

De distributiekost (22% van de factuur)

De distributiekost die u op uw factuur terugvindt omvat niet alleen de werkelijke distributiekost, maar ook nog andere kosten die de distributienetbeheerder dient te innen en door te storten naar de betrokken partijen.

1. Taken van de distributienetbeheerder Sibelga (17,3% van de factuur)

  • Het beheer, onderhoud en de uitbouw van een elektriciteitsnetwerk van 6 400 km.
  • Het beheer van meer dan 722 000 elektriciteitsmeters
  • Het beheer van de verbruiksgegevens
  • Het beheer van de marktwerking (klantenwissels, leverancierswissels, …)

2. Wegenisvergoeding (1,8% van de factuur)

Sibelga betaalt een vergoeding aan de gemeenten om gebruik te mogen maken van de openbare weg voor haar elektriciteitskabels.

3. Gewestelijke openbare dienstverplichtingen (3,3% van de factuur)

In opdracht van de regionale instanties moet Sibelga ook specifieke openbare diensten uitvoeren:

  • Het beheer van de openbare verlichting op de gemeentelijke wegen. In Brussel betekent dat instaan voor meer dan 89 000 straatlampen, en jaarlijks ongeveer 7 600 herstellingen uitvoeren.
  • Het beschermen van de zwakkere verbruikers onder de vorm van het leveren van energie aan personen met het statuut ‘beschermde klant’ en het plaatsen van een vermogensbegrenzer bij klanten met betalingsmoeilijkheden.

Regionale bijdrage - ODV Art.26 (2% van de factuur)

Deze bijdrage financiert de regionale politiek inzake het rationeel energiegebruik, met name de energiepremies, het beheer van de groenestroomcertificaten, de werking van de Brusselse energieregulator Brugel en de 6 energiehuizen.

BTW en federale bijdragen (9% van de factuur)

  • 6% BTW
  • Federale bijdrage
    Deze bijdrage dient ter financiering van de ontmanteling van alle nucleaire onderzoeksinfrastructuur eigendom van de staat (Mol), en de werking van de federale energieregulator CREG.