Aan de hand van verschillende ‘click’-programma’s ondersteunt Sibelga de energietransitie in Brussel. Van aankoopcentrales tot werfopvolging of energieboekhouding ... Ontdek hoe wij u kunnen helpen!

De uitvoering van diensten specifiek voor de lokale en gewestelijke openbare besturen, valt onder de openbaredienstverplichting van Sibelga. Het gaat om diensten die betrekking hebben op de energieprestaties van gebouwen, de productie van hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit of nog, de aankoop van energie. Wat hebben ze gemeenschappelijk? Ze dragen bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het gewest op het vlak van energie en klimaat.

Die verschillende diensten worden georganiseerd op verzoek van het Brussels gewest. De omkadering ervan is dan weer voor rekening van Leefmilieu Brussel. 

De diensten die te maken hebben met energieprestaties 

De diensten die te maken hebben met duurzame mobiliteit 

De diensten die te maken hebben met energieprestaties

NRClick: de energie-efficiëntie van uw gebouwen verbeteren

NRClick is een totaalservice bedoeld om de beheerders van openbare gebouwen bij te staan op het vlak van energiebeheer

Als begunstigde kan u onder meer:

 • het energieverbruik van uw gebouwen opvolgen met de tool voor energieboekhouding NRClick Scan, gealarmeerd worden als er zich een anomalie voordoet, het historisch overzicht van uw verbruik opvragen, verslagen opstellen ... ; 
 • een contract afsluiten met een gas- of elektriciteitsleverancier of voor onderhoudswerken aan uw HVAC-installaties via de aankoopcentrales, dat maakt de administratieve formaliteiten eenvoudiger voor u omdat wij de overheidsopdrachtprocedure beheren en de raamovereenkomsten opstellen; 
 • een beroep doen op onze expertise om de uit te voeren werken of aanpassingen te identificeren om het energieverbruik van uw gebouwen te beperken (door een verwarmingsinstallatie te renoveren bijvoorbeeld) en de werken te coördineren

Meer weten? Raadpleeg de site nrclick.be of neem contact met ons op.

U hebt de tool NRClick Scan maar wil uw vaardigheden verbeteren? Wij bieden u opleidingen van basis- tot expertniveau

SolarClick: fotovoltaïsche panelen installeren op de daken van uw gebouwen

Dankzij SolarClick werden er tussen 2017 en 2020 al bijna 50.000 m2 fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd op de daken van gemeentehuizen, sportcentra, scholen en andere openbare gebouwen in Brussel.

Er wordt een programma SolarClick II voorbereid. Ondersteund door Sibelga, zullen de begunstigden in het kader van dat programma:

 • fotovoltaïsche panelen kunnen installeren gefinancierd met eigen fondsen.
 • fotovoltaïsche panelen kunnen installeren via private derde investeerders.
 • daken laten renoveren en isoleren.

Meer informatie volgt binnenkort.

RenoClick een volledig programma voor duurzame energetische renovatie

Sibelga werkte een globale aanpak uit om u nog beter te kunnen begeleiden om het energieverbruik van uw gebouwen te verminderen.

RenoClick is uw unieke loket waar u terecht kan met al uw aanvragen over de energieprestaties van uw gebouwen. Nieuw ten opzichte van de bestaande programma’s, is dat RenoClick u nu ook helpt om grondige renovatiewerken aan uw gebouwen uit te voeren. Dat zijn werken aan zowel de bouwschil van gebouwen (zoals bijvoorbeeld de isolatie) als de uitrusting ervan.

Meer weten over RenoClick 

De diensten die te maken hebben met duurzame mobiliteit

MobiClick: de dienstvoertuigenvloot vergroenen

De ambities van het gewest omtrent de ecologische transitie brengen tal van verplichtingen met zich op het vlak van mobiliteit waar u zich moet naar schikken: BWLKE, LEZ …

Aan de hand van die aankoopcentrale begeleidt Sibelga u bij het vergroenen van uw dienstvoertuigenvloot. Hoe? Door de aanschaf van voertuigen op alternatieve brandstof (elektriciteit of cng), laadpalen voor elektrische voertuigen of een tool voor het beheer van laadpalen. 

Wat mag u verwachten? 

 • tijdswinst (minder administratieve formaliteiten); 
 • een kostenbesparing (onderhandelde prijs voor de groepsaankopen); 
 • de garantie dat de geselecteerde voertuigen aan de geldende normen voldoen; 
 • begeleiding gedurende uw projecten voor de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen, van het nagaan wat de behoeften zijn tot de inbedrijfstelling van de installaties;  
 • opvolging van de professionele markt. 
Luik 1: aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen (elektrische voertuigen en voertuigen op cng)

De centrale biedt 16 percelen voertuigen aan waarvoor al verschillende opdrachten werden gerealiseerd. Die voertuigen kunnen reeds worden besteld. Lees er alles over in de brochure ‘Voertuigen’.

Die percelen worden elk jaar herzien. Weldra komen er bij de reeds beschikbare voertuigen nieuwe bij. 

Er bestaat een formulier om een simulatie te maken van uw aankoop (keuze van het/de voertuig(en) en van de verschillende opties) via het e-mailadres B2B@sibelga.be. Om bestellingen te plaatsen, neemt u nadien rechtstreeks contact op met de leverancier(s) van de voertuigen van uw keuze.

 
Luik 2: installatie van elektrische laadpalen op uw sites en privéterreinen (achter uw elekticiteitsaansluiting)

De opdracht is ook al gerealiseerd en is operationeel. U kunt er op elk ogenblik een beroep op doen voor het verwerven en plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen. Meer informatie leest u in de brochure ‘Laadpalen’.

Stuur een e-mail naar B2B@sibelga.be om toe te treden tot de centrale (zonder aankoopverplichting) of voor meer informatie.

ChargyClick: de implementatie van laadpalen in Brussel organiseren 

Op verzoek van de Brusselse regering, ondersteunt Sibelga de openbare besturen bij de implementatie van een publiek toegankelijk laadpalennet in Brussel.

De ambitie van de regering? Uitkomen op 11 000 laadpalen die toegankelijk zijn voor alle Brusselaars. In 2020 werden de locaties van een eerste perceel van 246 laadpalen vastgelegd. Daarvoor werden de gemeenten geconsulteerd. De laadpalen worden momenteel geïnstalleerd.