Fiabiliteit, Innovatie, Eenheid en eRkenning, dat zijn de waarden die de collega’s hebben gekozen.

Samen vormen zij het zingevende anagram FIER. Ze zijn in zekere zin het DNA van Sibelga en de leidraad voor alle beslissingen.  
Al onze collega’s belichamen die waarden door hun werk en hun projecten. En dat zie je iedere dag opnieuw!
 

F van fiabiliteit

Wij vervullen elke dag onze taak zodat de Brusselaars op ons kunnen rekenen. Concreet: we komen tegemoet aan hun energiebehoeften en we zorgen voor de verlichting van de gemeentewegen. Wij investeren elk jaar in de modernisering van onze netten voor een nog grotere veiligheid. Wij luisteren naar onze klanten en streven er continu naar hun levenskwaliteit te verbeteren.

I van innovatie

Als distributienetbeheerder staan wij open voor verandering, zijn wij leergierig en durven wij innoveren om de stad van morgen voor te bereiden.

E van eenheid

Wij vormen één enkel team en we voeren onze taken samen uit in teamverband. Transversaliteit komt tot stand om meer kennis te delen met andere diensten waarbij we elkaar respecteren en naar elkaar luisteren. Iedereen krijgt de kans zijn talenten tot uiting te brengen en zijn ervaring te delen. 

R van eRkenning

Dank je wel zeggen, dat is belangrijk! Bij Sibelga willen we geen kans onbenut laten om onze erkenning uit te drukken aan onze teams. De getuigenissen van tevreden klanten en hun dankbetuigingen versterken dag na dag die vertrouwensband die wij samen met hen opbouwen. Erkend worden in onze rol als een betrouwbare en innoverende speler motiveert ons om elke dag vooruit te  gaan.