Sibelga beschikt over zo’n 400 camionettes voor de interventies van haar technici in Brussel. Ongeveer de helft daarvan rijdt al elektrisch of op cng!

Op de parking van Sibelga staan steeds meer interventievoertuigen die op alternatieve brandstoffen rijden. “Bijna 50 % van onze vloot bestaat vandaag uit ‘groene’ voertuigen”, bevestigt Grégory Navet, Mobility, Fleet & Tools Manager. “Dat is het resultaat van een actief beleid om onze vloot te vergroenen. En dat is nog niet alles! Er komen nieuwe elektrische camionettes op de markt zodat wij alle voertuigen waarvoor er een ‘groen’ alternatief bestaat, zullen vervangen vóór de data die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oplegt. “  

Niet alleen de interventievoertuigen 

Dankzij die vergroening beperkt Sibelga geleidelijk de vervuiling die samenhangt met de verplaatsingen die haar activiteiten vereisen. Bovendien laat ze aan alle openbare besturen zien dat het mogelijk is om de vastgelegde doelstellingen op gewestelijk vlak te verwezenlijken om de luchtkwaliteit te verbeteren en dat komt de Brusselaars ten goede.  

En dat is lang niet alles! “Ook voor de bedrijfsvoertuigen voor kaderleden hebben wij maatregelen genomen. De kaderleden die met een bedrijfsvoertuig rijden, moeten voortaan kiezen tussen cng-, elektrische of plug-inhybridevoertuigen” voegt Grégory Navet eraan toe. 

Sibelga onderzoekt ook maximaal welke mogelijkheden er zijn op het vlak van elektrische mobiliteit. “Er werden zo’n vijftigtal laadpalen van verschillende merken op de site van Sibelga geïnstalleerd”, vertelt Grégory Navet. “Er komen er binnenkort zo’n twintig andere bij”. Met die installaties kunnen we verschillende laadoplossingen en vernieuwende systemen testen, zoals het gecentraliseerd aansturen van meerdere laadpalen. Ook de ontwikkelingen rond waterstof en de oplossingen die dat biedt, volgen wij aandachtig op.  “

Zo ontpopt de Sibelga-site zich als een heus openluchtlaboratorium van de mobiliteit van de toekomst.