Om de elektrische perimeter van je project voor energiedelen te bepalen, moet je weten op welk deel van het netwerk alle deelnemers van je project zich bevinden. Dit heeft gevolgen voor de netwerktarieven die worden toegepast voor de gedeelde verbruiken.

Het principe is dat het tarief voor het gebruik van het elektriciteitsnet wijzigt in functie van de perimeter die nodig is voor het energiedelen. Hoe dichter de verschillende deelnemers zich bij de productiebron(nen) bevinden, hoe lager de kosten van het gebruik van het netwerk.  Het doel is om lokaal energiedelen aan te moedigen.

4 mogelijke perimeters

De geldende netwerktarieven zijn onderverdeeld in 4 categorieën, afhankelijk van de elektrische omvang van de deling: 

  • In hetzelfde gebouw (voordeligste tarief).
  • Onder dezelfde elektriciteitscabine, middenspanning naar laagspanning.
  • Voorbij dezelfde elektriciteitscabine, maar onder dezelfde leveringspost van Elia.
  • Voorbij de leveringspost van Elia (geen tariefverlaging).

Wij hanteren één tarief voor alle deelnemers van het project. Indien één van de deelnemers een technische grens overschrijdt (bijvoorbeeld de elektriciteitscabine), wordt voor alle deelnemers van het project hetzelfde netwerktarief toegepast.

Aanvraagformulier elektriciteitsplan

Om ons in staat te stellen de elektriciteitsperimeter goed af te bakenen, moet je alle adressen opgeven van de potentiële producenten en verbruikers die deel zouden uitmaken van het project.

Sla geen stappen over!

Neem eerst contact op met de Facilitator alvorens je deze plannen aanvraagt. Hij zal je helpen om jouw project in goede banen te leiden.

Jouw gegegevens


Jouw projectgegevens

(gebruik dezelfde projectnaam in al uw communicaties met Sibelga)
Het is niet nodig om ons de plannen van de elektriciteitsperimeter te vragen voor energiedelen in eenzelfde gebouw

Bezorg ons alle adressen of alle EAN-codes van de verschillende potentiële deelnemers van uw project

Deze begint met 5414489 en is steeds 18 cijfers lang
Deze begint met 5414489 en is steeds 18 cijfers lang
Deze begint met 5414489 en is steeds 18 cijfers lang
Deze begint met 5414489 en is steeds 18 cijfers lang
Deze begint met 5414489 en is steeds 18 cijfers lang
Deze begint met 5414489 en is steeds 18 cijfers lang