Hieronder geven wij onze tarieven voor het gebruik van de elektriciteitsdistributienet. Deze tarieven werden goedgekeurd door de Brugel, de Brusselse energieregulator.

Hoe onze tarieven tot stand komen, alsook de toegepaste tariefmethodologie kan je terugvinden op de website van Brugel.  Deze worden om de 5 jaar opnieuw herzien volgens een methode die door Brugel wordt opgesteld.

Uiteraard kunnen er bepaalde elementen van deze tarieven worden aangepast in de loop van de regulatoire periode als gevolg van wijzigingen van specifieke kosten die ook door Sibelga worden gedragen (denk aan belastingen, wegenisretributies, openbare dienstverplichtingen, transport,…).

De huidige regulatoire periode waarvoor de tarieven zijn vastgelegd is 2020 tot en met 2024.  Lees hier ook alle toepassingmodaliteiten voor deze periode.

Distributietarieven elektriciteit

De tarieven verschillen volgens klantencategorie :

 • [TRANS HS]
   Professionele verbruikers die rechtstreeks aangesloten zijn op een hoogspanningspost (>26kV)
 • [26-1 kV]
  Professionele verbruikers die aangesloten zijn op een spanning tussen 1 en 26 kV (middenspanning)
 • [TRANS LS]
   Professionele klanten laagspanning rechtstreeks aangesloten op een netcabine
 • [LS]
   Huishoudelijke en professionele verbruikers laagspanning
Distributietarieven elektriciteit 2024
Download de tarieffiche
Download document

Distributietarieven Energiedelen

Meer gedetailleerde info over de tariefwijziging van de distributietarieven in het kader van energiedelen is terug te vinden op de website van Brugel.

Er wordt een verschil gemaakt volgens de spanning van de aansluting:

 • LS ≤ 56 kVA: laagspanningsklanten met een vermogen kleiner of gelijk aan 56 kVA 
 • LS > 56 kVA: laagspanningsklanten met een vermogen groter dan 56 kVA 
 • MS: middenspanningsklanten

Daarnaast bestaan er 4 deelcategorieën:

 • Type A: Deelnemers krijgen elektriciteit die wordt opgewekt in het gebouw waar zij wonen;
 • Type B: De deelnemers krijgen stroom via dezelfde LS-transformatiecabine;
 • Type C: De deelnemers krijgen stroom via dezelfde "Elia"-post;
 • Type D: De deelnemers krijgen stroom via verschillende "Elia"-posten.
Distributietarieven Energiedelen 2024
Download de tarieffiche energiedelen
Download document

Voorbeeld distributiekosten energiedelen

Als je voor energiedelen kiest, dan kan de prijs van de distributiekosten interessanter worden afhankelijk van waar de de deelnemers zich bevinden in de elektriciteitsperimer (zie de 4 types hierboven).

Hierbij is Type A (de deelnemers bevinden zich allemaal in eenzelfde gebouw) het meest interessante.

Hieronder een simulatie voor een verbruik van 1000 kWh voor het tariefjaar 2023 voor een klant met een vermogen kleiner dan 56 kVA. De prijzen zijn exclusief BTW en ODV-recht.

  Type A Type B Type C Type D
Normaal distributietarief 126,81 €
100% afname via energiedelen € 66,40 € 100,14 € 125,95 € 136,96
50% afname via energiedelen € 101,69 € 118,56 € 131,46 € 136,97
35% afname via energiedelen € 112,25 € 124,06 € 133,09 € 136,97