Bij het delen van energie is er minstens één producent van hernieuwbare energie die zijn overtollige energie op het net injecteert. Maar hoe kan die energie op een eerlijke manier tussen alle deelnemers verdeeld worden?

Wij hebben een lijst van methoden opgesteld om de verdeling van de injectie over de verschillende deelnemers te berekenen. De slimme meter is essentieel voor deze berekening.

U kunt op ieder moment een wijziging in de verdeelmethode aanvragen. Opteer je voor peer-to-peer energiedelen? Dan hoef je geen verdeelmethode te kiezen. Je kunt ook te allen tijde een wijziging van de verdeelmethode aanvragen.

Download onze nota over de verdeelmethodes
Download onze nota met alle details over de verschillende verdeelmethodes
Download document

De 3 verdeelmethodes

Hieronder volgt meer informatie over de verschillende verdeelmethodes.

Verdeelmethodes

1

Hierbij wordt de beschikbare injectie voor ieder kwartier verdeeld volgens een vast percentage. Met andere woorden, elke deelnemer heeft recht op een vooraf vastgesteld (of vast) deel van de injectie.  

  • Voorbeeld 1: De injectie kan worden gedeeld door het aantal deelnemers. Indien er 1 producent en 4 verbruikers zijn, heeft elk van de 4 verbruikers recht op 25% van de injectie.
  • Voorbeeld 2: Een percentage kan worden vastgesteld in verhouding tot de individuele investeringen in het geval van een collectieve investering in een productie-eenheid, of volgens duizendsten in het geval van een appartementsgebouw.

De vaste toewijzingsmethode wordt in twee categorieën verdeeld:

Vaste verdeling met één ronde

Als we voorbeeld 1 bekijken, heeft elke deelnemer recht op 25% van de injectie. In het geval van een enkele toewijzingsronde wordt de totale injectie voor het kwartier slechts eenmaal aan de deelnemers toegewezen.

Aan het einde van de ronde zullen sommige klanten hun volledige kwartierverbruik hebben gedekt met de 25% van de injectie waarop zij recht hadden, terwijl andere dat niet zullen hebben.

Vaste verdeling met meerdere rondes

Kies je ervoor om meerdere rondes toe te passen, wordt de resterende injectie opnieuw toegewezen aan de klanten met het resterende verbruik.

De rondes gaan door tot alle injecties zijn uitgedeeld, of al het verbruik is gedekt, binnen een kwartier.

2

De pro-ratamethode bepaalt het aandeel van de injectie dat elke verbruiker ontvangt, in verhouding tot het individuele verbruik per kwartier.

Dit betekent dat de injectie die de verbruikers krijgen, afhangt van de omvang van hun individuele verbruik in verhouding tot het totale verbruik van alle deelnemers (in een bepaald kwartier).

Als het verbruik van de deelnemer bijvoorbeeld 20% bedraagt van het totale verbruik in het kwartier, krijgt hij 20% van de beschikbare injectie.

Deze methode maakt het mogelijk alle beschikbare injecties in één toewijzingsronde toe te wijzen

3

De hybride verdeelmethode bestaat uit twee toewijzingsrondes. De eerste is een vaste toewijzingsronde en de tweede is een op verbruik gebaseerde toewijzingsronde.

  • De eerste ronde garandeert elke deelnemer een vast aandeel van de injectie. De in de eerste ronde niet verbruikte injectie wordt in een tweede ronde pro-rata opnieuw toegewezen.
  • De tweede ronde wordt pro-rata verdeeld. Hiermee kan de gehele resterende injectie in één ronde worden verdeeld.

De vaste verdeelmethode is interessanter dan de pro-rata methode als er grote verschillen in verbruik tussen de deelnemers zijn. Het hybride systeem zorgt dan eerder voor een eerlijkere verdeling.

Wens je een andere vedeelmethode toe te passen?

Dat is mogelijk. Sibelga zal analyseren of jouw voorstel mogelijk is.

Facturatiemethode

Het uniek aanspreekpunt is verantwoordelijk voor het factureren van het verbruik van de verschillende deelnemers aan het energiedeelproject. Daartoe krijgt het elke maand van Sibelga alle nodige gegevens.

Het uniek aanspreekpunt van het project neemt kennis van de distributiekosten en volumes in de bestanden die hem maandelijks worden toegestuurd. De aangegeven distributiekosten kan hij dan doorrekenen aan de deelnemers.