Vermoed je een probleem met je meter? Een defecte meter komt eigenlijk vrij zelden voor. Controleer eerst zelf een paar dingen. Zo vermijd je kosten voor onze tests.

Loopt je meter sneller dan normaal? Vind je dat je jaarafrekening abnormaal hoog is? Ligt het probleem bij je meter? Check een aantal zaken voordat je een Sibelga belt.

Aanvraag ter controle juistheid meter

Heb je alle punten in onderstaande lijst overlopen en denk je dat het probleem toch bij de meter ligt?

Vraag ons een controle van de juistheid van je meter aan

Opgelet! De controle van een meter kost geld. Maar je betaalt enkel als blijkt dat jouw meter niet defect is. Wordt er wel een defect aan de meter ontdekt, dan hoef je niet te betalen voor de controle, en wordt jouw meter gratis vervangen.

Om je niet met een onnodige kost op te zadelen, kan je best eerst onderstaande zaken nagaan alvorens je de aanvraag doet.

Een probleem met je meter? Check je installatie op 9 punten. 

Een meterprobleem is uiterst zeldzaam. De oorzaak van je meerverbruik ligt waarschijnlijk elders.

1. Een defect elektrisch toestel

Een defecte koelkast of diepvries kan de oorzaak zijn van meerverbruik en uiteraard van een hogere energierekening. 

Laat het defecte toestel herstellen of vervangen.

2. Een verandering in je verbruiksgewoonten

Een stijging van je verbruik kan zich voordoen bij:

  • Een toename van het aantal personen in je huishouden;
  • Een toename van het aantal uren dat je thuis bent door telewerk, ziekte, lockdown ...;
  • De installatie van nieuwe, energieverslindende elektrische toestellen;
  • Een hoog elektriciteitsverbruik tijdens de piekuren, terwijl je een meter met tweevoudig tarief hebt.

3. Een gewijzigde energieprijs

Een hoge energierekening betekent niet dat er een probleem is met je meter. Heb je de prijs per kWh of per m3 gas gecontroleerd tussen je laatste twee meteropnames?

4. Energiediefstal op je meter

Bij meerverbruik denken klanten vaak dat een buur stroom aftapt. Elektriciteitsdiefstal is echter vrij zeldzaam

Heb je een vermoeden van elektriciteitsdiefstal? Laat een elektricien je aansluiting controleren. Als hij jouw vermoeden bevestigt, doe dan aangifte van energiediefstal bij de politie. Voor dergelijke overtredingen kun je een schadevergoeding krijgen.

5. Een elektriciteits- of gaslek

Energieverlies tussen je meter en installatie komt niet vaak voor, maar je doet er goed aan dit toch te controleren. Hoe spoor ik een energielek op?

Stroomverlies opsporen 

Blijft je elektriciteitsmeter lopen wanneer je de vermogensschakelaar hebt onderbroken? Misschien denk je dat het probleem bij de meter ligt? Maar eigenlijk betekent dit dat iemand energie aftapt van je installatie. Dat is energiediefstal, een strafbare fraude. Neem in dat geval snel contact met ons op. Wij zullen je vragen om een elektricien op te bellen en de politie te waarschuwen.

Een gaslek opsporen 

Blijft je gasmeter lopen wanneer je geen gastoestel(len) gebruikt? Dan heb je zeker ergens een gaslek. Neem in dat geval onmiddellijk contact met ons op via 0800 19 400 (24 uur per dag, 7 dagen per week). Lees ook onze veiligheidsvoorschriften 'Wat te doen bij een gaslek of gasgeur?' 

6. Een niet-onderhouden gasketel

Een goed onderhouden gasketel staat garant voor veiligheid en prestatievermogen. Installateurs raden aan om minstens om de 2 jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren. Laat je ketel nakijken voordat je een eventueel meerverbruik toeschrijft aan een probleem met je gasmeter.  

Als huurder ben je verplicht om dit onderhoud op eigen kosten te laten uitvoeren. Je huisbaas kan je vragen om de periodieke controleattesten voor te leggen. Na de onderhoudsbeurt bezorgt de verwarmingstechnicus je een controleattest.

7. Niet-ontluchte radiatoren

Vergeet niet eenmaal per jaar je radiatoren te ontluchten. Dat is noodzakelijk voor een goed werkend verwarmingssysteem. En een optimaal werkende verwarming betekent energiebesparing. 

8. Een verkeerd ingestelde thermostaat of aquastaat 

Je hebt wellicht een thermostaat of een aquastaat geïnstalleerd om op het gewenste tijdstip energie te verbruiken. Bij een slecht ingesteld toestel rijst het verbruik de pan uit. Controleer deze punten voordat je de meter als schuldige aanwijst:

  • Is het tijdschema van de thermostaat juist geprogrammeerd?
  • Staat het programma overdag wel degelijk in dagstand en de rest van de tijd in de nachtstand?  
  • Zijn de batterijen in je thermostaat in perfecte staat?
  • Is de elektrische voeding van de aquastaat in orde?

9. Een waterlek

Een waterlek in je installatie, tussen je boiler en kraan, kan leiden tot overmatig energieverbruik

Door het lek vult de boiler zich constant met water. De boiler warmt dit water continu op om het op de temperatuur te houden die op de thermostaat werd ingesteld. Daardoor blijft je gas- of elektriciteitsmeter onafgebroken doorlopen.

Bij twijfel: bel een elektricien of gasintallateur

Wij raden aan je installatie eerst te laten controleren door vakmensen (elektriciteit, gas of water) voordat je bij ons een metertest aanvraagt. Een dergelijke controlebeurt door een professional volstaat meestal om gerustgesteld te zijn.