Je energieproductie delen met alle bewoners van een gebouw of mede-eigendom is nu mogelijk dankzij energiedelen.

Als een gebouw of mede-eigendom elektriciteit produceert, bijvoorbeeld via zonnepanelen, zijn deze panelen vaak gekoppeld aan de meters van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Denk aan de lift, de gangen, garages, enz.

Het overschot dat niet voor de gemeenschappelijke delen wordt verbruikt, wordt weer op het distributienet geïnjecteerd. In plaats van dit overschot aan elektriciteit op het distributienet te injecteren en te verliezen, kan je het nu delen met alle bewoners van het gebouw

Het systeem van energiedelen binnen eenzelfde gebouw wordt ook wel 'actieve afnemers die gezamenlijk handelen' genoemd. Om zeker te zijn dat je vastgoedconstructie wel degelijk als eenzelfde gebouw wordt beschouwd, raadpleeg je best de informatiefiche van Leefmilieu Brussel. Daar vind je alle voorwaarden onder punt 5 'Wat is eenzelfde gebouw?'.

Wie zijn de deelnemers?

In het geval van een gebouw zijn de deelnemers in wezen:

 • de producent
 • de meter(s) van de gemeenschappelijke delen
 • de verschillende appartementen
 • en eventueel de winkels

Er zijn geen beperkingen zolang alle deelnemers in hetzelfde gebouw zijn.

Tegen welke prijs kan de energie gedeeld worden?

Je bepaalt zelf de prijs waartegen je jouw elektriciteit deelt. Deze prijs wordt vastgesteld in een overeenkomst tussen de deelnemers. 

Je kunt de elektriciteit zelfs gratis delen indien gewenst. Hou er rekening mee dat er nog steeds nettarieven van toepassing zijn.

Is het interessant in mijn geval?

Zorg er allereerst voor dat je de productie van jouw zonnepanelen direct maximaal benut. Het is altijd interessanter om de energie die je zelf produceert ook zelf direct verbruikt.  

Ten tweede, zorg ervoor dat de verbruikers van de overtollige energie op hetzelfde moment verbruiken als jij injecteert. Als de deelnemers allemaal hetzelfde consumptietijdprofiel hebben, zal het delen minder interessant zijn. 

De Facilitator van Leefmilieu Brussel biedt heel wat tools aan om je hierbij te helpen.

De voorwaarden

 • De gedeelde elektriciteit moet afkomstig zijn van een hernieuwbare bron.
 • De uitwisseling kan alleen plaatsvinden tussen actieve klanten (ten minste 2).
 • De deelnemers moeten zich in hetzelfde gebouw bevinden. Zij moeten aan Sibelga bewijzen dat dit in overeenstemming is met de eigendomsdefinitie.
 • De productie-installatie bevindt zich in of op het gebouw waarin de actieve klanten zich bevinden.
 • Iedere deelnemer moet over een slimme meter beschikken of hem laten installeren.
 • De deelnemer die eigenaar is van het injectiepunt (of de door hem aangewezen derde) wordt het single point of contact (SPOC) van Sibelga en zich bij Sibelga kenbaar maken.
 • Als er meerdere producenten zijn, wijzen zij één contactpersoon aan (één van hen of een derde).
 • Tussen de 2 deelnemers wordt een overeenkomst ondertekend om de voorwaarden voor het delen te regelen.
 • De voorwaarden ten aanzien van Sibelga zijn vastgelegd in het technisch reglement.

Vraag jouw slimme meter aan

Het vervangen van je elektriciteitsmeter door een slimme meter is gratis als er geen versterking nodig is. Vraag jouw gratis slimme meter aan.

Nuttig om te weten

 • Niet iedereen in het gebouw hoeft deel te nemen (ze kunnen beslissen als het delen al begonnen is).
 • Het is niet nodig een rechtspersoon op te richten om het energiedelen te organiseren.
 • De eigenaar van de installatie mag een derde-investeerder zijn.
 • Je kunt het beheer van het energiedelen overlaten aan een derde (gegevensverwerking, facturering, enz.), zonder dat deze derde als actieve klant wordt beschouwd.

Bekijk ook de pagina van de energieregulator Brugel over het energiedelen in eenzelfde gebouw.