Iedereen dat elektriciteit of gas verbruikt in Brussel, betaalt via de distributiekosten een bijdrage voor openbaredienstverplichtingen (ODV).  
Deze dienen ter financiering de regionale politiek inzake:

  • het rationeel energiegebruik, met name de energiepremies;
  • het beheer van de groenestroomcertificaten;
  • de werking van de Brusselse energieregulator Brugel;

Deze bijdrage wordt integraal doorgestort aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bijdrage Elektriciteit

De ODV-bijdrage elektriciteot wordt berekend op basis van het vermogen van uw aansluiting, uitgedrukt in kVA.

Download de ODV-aankondiging voor 2023
Professionele hoogspanningsklanten kunnen een aangifte doen ter wijziging van het ter beschikking gestelde vermogen voor 2023.
Download document

Bijdrage Elektriciteit

De ODV-bijdrage elektriciteot wordt berekend op basis van het vermogen van uw aansluiting, uitgedrukt in kVA.
Opgelet: Professionele hoogspanningsklanten kunnen een aangifte doen ter wijziging van het ter beschikking gestelde vermogen.

Download onze presentatie over de ODV-bijdrage elektriciteit

  Basis 2001
€/maand
ODV 2021
€/maand
ODV 2022
€/maand
ODV 2023
€/maand
Index (basis 2013) 77,50   112,25 123,05

Laagspanningsklanten

   
<= 1,44 kVA 0 0 0 0
> 1,44 kVA en <= 6 kVA 0,60 0,85 0,87 0,95
> 6 kVA en <= 9,6 kVA 0,96 1,36 1,39 1,52
> 9,6 kVA en <= 13 kVA 1,20 1,70 1,74 1,91
> 13 kVA <= 18 kVA 1,80 2,55 2,61 2,86
> 18 kVA en <= 36 kVA 2,40 3,40 3,48 3,81
> 36 kVA en <= 56 kVA 4,80 6,80 6,95 7,62
> 56 kVA 7,80 11,05 11,30 12,38

Hoogspanningsklanten

       
prijs per aangekondigde kVA 0,67 0,95 0,97 1,06

 

 

Bijdrage Gas

Sinds 2012 wordt er voor gas een bijkomende regionale bijdrage aangerekend ter financiering van de openbare dienstverplichtingen (ODV).

De prijs van de bijdrage is afhankelijk van het maximaal debiet van de meter, uitgedrukt in kubieke meter per uur (m³/uur).  Hieronder vindt u een lijst terug van de meest gangbare types met het respectievelijke debiet.

Download onze presentatie over de ODV-bijdrage aardgas.

  Basis 2011
€/maand
ODV 2021
€/maand
ODV 2022
€/maand
ODV 2023
€/maand
Index (basis 2013) 96,17   112,25 123,05
Type Meter        
(1) G4/G6 (of max 10 m³/uur)
EN verbruik kleiner dan 5.000 kWh/jaar
0,20 0,23 0,23 0,26
(2) G4/G6 (of max 10 m³/uur)
EN verbruik groter dan 5.000 kWh/jaar
0,70 0,80 0,82 0,90
G10 (of max 16 m³/uur) 1,70 1,94 1,98 2,18
G16 (of max 25 m³/uur) 4,20 4,79 4,90 5,37
G25 (of max 40 m³/uur) 8,40 9,59 9,80 10,75
G40 (of max 65 m³/uur) 21,00 23,97 24,51 26,87
G65 (of max 100 m³/uur) 29,20 33,33 34,08 37,36
G100 (of max 160 m³/uur) 37,50 42,80 43,77 47,98
Vanaf G160 (of meer dan 160 m³/uur) 54,20 61,86 63,26 69,35

(1) Standaard meter voor huishoudelijke klanten. 
Een verbruik van kleiner dan 5.000 kWh/jaar is meestal bij gebruik voor enkel koken.
(2) Standaard meter voor huishoudelijke klanten. 
Een verbruik van groter dan 5.000 kWh/jaar is meestal bij gebruik voor verwarming.