Sibelga wil een actieve rol spelen in de gemeenschap waar zij deel van uitmaakt en dat reikt verder dan het beheer van de distributienetten voor elektriciteit, gas en (gemeentelijke) openbare verlichting in Brussel.

Toegang tot energie voor iedereen 

Gas en elektriciteit zijn basisbehoeften. Het is essentieel voor Sibelga om erop toe te zien dat alle Brusselaars er toegang toe krijgen. Zonder discriminatie en ongeacht hun financiële situatie.  

Onze acties

In het kader van de COVID-19-crisis werd het statuut van beschermde klant uitgebreid. Die uitbreiding geldt voor mensen  die door inkomensverlies betalingsmoeilijkheden hebben bij hun commercieel leverancier. Ook de winterperiode werd verlengd. Tijdens die periode mag de energiebevoorrading niet worden onderbroken. 

Tijdens de lockdowns stonden onze teams klaar om de essentiële taken verder uit te voeren. Zo bleven alle Brusselaars over gas en elektriciteit beschikken met eenzelfde garantie op kwaliteit en veiligheid.  

Levering van gas aan de kwetsbare gezinnen 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het statuut van beschermde klant in het leven geroepen. Verbruikers die hun commercieel energieleverancier niet meer kunnen betalen, genieten dankzij dat statuut tijdelijk energie bij Sibelga tegen een sociaal tarief.  

Sibelga begeleidt meer dan 7000 klanten in een kwetsbare situatie

Wij bieden een luisterend oor 

Wij staan in voor openbaredienstverplichtingen en vullen een basisbehoefte in. Het is dus uiterst belangrijk dat wij luisteren naar de Brusselaars en oor hebben voor hun behoeften, dat wij hun vragen beantwoorden en dat wij hen in alle omstandigheden geruststellen.  

Onze acties

De dialoog aangaan met de handelaars wanneer werven een impact hebben op hun activiteit 

In 2020 zag de functie van werfbemiddelaar het daglicht. De taak van onze collega? Ervoor zorgen dat de informatie vlot doorstroomt tussen Sibelga, de aannemers, de gemeente, de handelaars en de gebouwen toegankelijk voor publiek.  

 

Een onthaalkantoor om de Brusselaars bij te staan 

Voor al hun aanvragen die te maken hebben met de Sibelga-diensten kunnen mensen die het moeilijk hebben op administratief vlak of met de taal terecht bij het onthaalkantoor van Sibelga aan de Émile Jacqmainlaan.   

Zich inzetten voor de gemeenschap 

Telkens wanneer dat kan, staat Sibelga op de bres voor de Brusselse verenigingen. Sibelga biedt ondersteuning door bijvoorbeeld lokalen of materiaal als logistieke steun ter beschikking te stellen, of door deel te nemen aan acties op het terrein. 

Onze acties 

Het ter beschikking stellen van lokalen aan verenigingen  

Al jarenlang steunt Sibelga de vzw Convivial, één van de onthaalbureaus voor nieuwkomers in Brussel. Sibelga doet dat via het gratis ter beschikking stellen van een gebouwencomplex waarvan zij eigenaar is.  

Toegang tot woningen in Brussel 

Sibelga beschikt over een historisch vastgoedpatrimonium. In 2020 werd het beheer van een twintigtal energiezuinige woningen, na renovatie, toevertrouwd aan het Sociaal Immobiliënkantoor in Brussel. Een manier om de toegang tot woningen in Brussel makkelijker te maken. 

Deelnemen aan humanitaire missies 

Sibelga is lid van Energy Assistance, een vzw die vrijwilligers uit de energiesector hebben opgericht. Hun missie? Ervoor zorgen dat de bevolkingsgroepen die weinig of geen toegang tot energie hebben, toegang krijgen. Door bijvoorbeeld fotovoltaïsche panelen te installeren en door geïsoleerde gemeenschappen aan te sluiten op het net. 

Tijdens een missie in Guinea hebben we twee gezondheidscentra, twee scholen en een ziekenhuis uitgerust met fotovoltaïsche panelen en ervoor gezorgd dat ze aangesloten waren op het elektriciteitsnet. Op die manier kunnen er o.a. vaccins in koelkasten worden bewaard en kan de lokale bevolking er avondlessen volgen. 

Olivier De Baets, ingenieur bij Sibelga

Onze medewerkers zetten zich in 

De medewerkers van Sibelga staan regelmatig klaar om een helpende hand te bieden aan Brusselse verenigingen, om bloed te geven tijdens inzamelingen van het Rode Kruis of om geld in te zamelen voor het goede doel (tijdens de 20 km van Brussel bijvoorbeeld).  

In het kader van de ‘Operatie Thermos’ hebben medewerkers zich als vrijwilliger opgegeven om voor minderbedeelden maaltijden te bereiden en te verdelen. Zo werden er in 2019 onder het wakend oog van de kok van het bedrijfsrestaurant 140 maaltijden opgediend in het metrostation Kruidtuin.