De EAN-code is een unieke code voor uw meter die uit 18 cijfers bestaat. Je zult dus een aparte EAN-code hebben voor uw elektricteits- en gasmeter, die gelinkt is aan een specifiek adres..  

In Brussel beginnen alle EAN-codes voor energieleveringspunten steeds met 5414489.

Vind online je EAN-code

Geef je adres en meternummer in om jouw EAN code op te zoeken.

Opgelet: je kan enkel EAN codes opzoeken voor meters uit het Brussels gewest.