Sibelga werkt al jarenlang samen met mensen in een kwetsbare situatie of mensen met een beperking. Door diversiteit te stimuleren, creëren we een warme omgeving waar iedereen zich gevaloriseerd voelt en het gevoel krijgt erbij te horen.

Wat dikwijls aanzien wordt als een zwakte, kan in de werkelijkheid een ruime waaier aan mogelijkheden opleveren in verschillende domeinen. Door te kiezen voor diversiteit op een inclusieve manier brengen we een omgeving tot stand die vooruitgang en uitmuntendheid in de hand werkt. Dat zorgt intern voor innovatie, probleemoplossend vermogen en uitmuntendheid op operationeel en menselijk vlak.

Collega’s met een uitzonderlijk analytische geest

Testing en cyberveiligheid zijn domeinen waar nauwkeurigheid en oog voor detail uiterst belangrijk zijn. Daarom besloot Sibelga in zee te gaan met Passwerk, een onderneming die mensen met autismespectrumstoornissen tewerkstelt. Dankzij die samenwerking, kan Sibelga rekenen op een team van bijzonder getalenteerde mensen met uitzonderlijke analysevaardigheden.

Hun nauwkeurigheid, hun nauwgezetheid en hun zorgvuldige aanpak maken het verschil en vullen onze interne competenties aan. Het zorgt ervoor dat onze oplossingen grondig worden getest en dat wij voor onze informatica het hoogste veiligheidsniveau kunnen garanderen.

Herbert Carracillo, Chief Information Officer (CIO) van Sibelga

In 2020 ging een eerste consultant van Passwerk aan de slag bij Sibelga in het team dat de testactiviteiten beheert. Het was een succesvolle ervaring. Daarom hebben we besloten om dat partnerschap uit te breiden in 2023 door een andere consultant aan te werven. Dit keer om ons team te versterken dat instaat voor de IT-beveiliging. En onlangs ging een derde Passwerk-consultant bij ons aan het werk.

Sibelga en AMAB bundelen hun talenten

Sibelga heeft onlangs ook een opdracht opgestart om de sociale en professionele integratie van mensen met een handicap te bevorderen. Zo werkt Sibelga sinds 2023 samen met AMAB. Die onderneming is gespecialiseerd in aangepast werk en telt 800 medewerkers in Brussel.

Voor de uitrol van digitale meters schakelden wij AMAB in om gedurende 4 tot 8 jaar elk jaar zo’n 65 000 kabels te leveren. Die zijn uitgerust met kabelschoenen of kokers. AMAB ligt niet ver van Sibelga. Het voordeel? Korte transportafstanden en dus een lage koolstofvoetafdruk.

Sibelga werkt samen met AMAB

Een nieuw tijdperk van inclusieve samenwerkingsprojecten

Die nieuwe partnerschappen zijn nog maar het begin van een reeks samenwerkingsinitiatieven die Sibelga wenst op te zetten met inclusieve ondernemingen. Op langere termijn streven wij ernaar die samenwerking uit te breiden tot andere domeinen en producten. Zo ondersteunt Sibelga de lokale economie en tegelijkertijd biedt zij mensen die de weg naar de arbeidsmarkt moeilijk vinden, opportuniteiten op het vlak van werkgelegenheid.

Door de meest fantastische ideeën en de meest gediversifieerde talenten te bundelen, kunnen we verder innoveren en bouwen aan een meer solidaire gemeenschap.