Sibelga is de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze missie

Onze missie kan samengevat worden in één zin die wij vertaald hebben in 6 verbintenissen

Wij zijn een vertrouwenspartner die de levenskwaliteit van alle Brusselse burgers en gemeenschappen wil verbeteren, door betrouwbare, vernieuwende en duurzame oplossingen aan te reiken.

Inne Mertens, CEO Sibelga

Onze strategische krachtlijnen

Meer dan ooit staat de energiesector voor ingrijpende veranderingen, zowel vanuit milieu-oogpunt als op technologisch, economisch en menselijk vlak.

De energietransitie gaat dermate snel dat we van een echte revolutie mogen spreken.

Onder invloed van 4 factoren – de decarbonisatie, de decentralisatie, de digitalisering en de vermindering van het energieverbruik – moet het energielandschap zich razendsnel heruitvinden.

Hoe ziet Sibelga de hoofdstad evolueren? 

Onze visie voor Brussel bevestigt dat wij een nog grotere rol moeten spelen in de energietransitie.  Minder energieverslindende gebouwen, gedeelde en 100% groene voertuigen, autonome wijken die hun energie produceren, delen en opslaan, voor een steeds koolstofarmere toekomst

Welke rol moet Sibelga de komende jaren vervullen?

Sibelga wil nog meer naar voren treden als distributienetbeheerder. Die corebusiness vormt nog steeds de basis van onze strategie en zal gelijk blijven lopen met de energietransitie.

Onze rol van distributienetbeheerder moeten wij zo goed mogelijk blijven vervullen en voldoen aan de verwachtingen van al onze stakeholders. En dat steeds in nauw overleg met de regulator en de bevoegde instanties. 

Onze 6 verbintenissen

1. Veiligheid boven alles!

Wij doen geen toegevingen als het gaat om de veiligheid en de uitmuntendheid van het net.

2. De levenskwaliteit verbeteren

Sibelga is een vertrouwenspartner die de levenskwaliteit van alle Brusselse burgers en gemeenschappen doorlopend wil verbeteren.

3. Motor van de energietransitie

Wij zijn een stuwende kracht achter de energietransitie in hartje Europa, door de groei van energiegemeenschappen te bevorderen. Dat doen we door de bestaande spelers te mobiliseren en met  elkaar in contact te brengen.

4. Een koolstofarme toekomst 

Wij willen bijdragen tot een koolstofarme toekomst, die hand in hand gaat met de financiële haalbaarheid, de betrouwbaarheid en de wil van de klant.

5. Platform gericht op innovatie

Wij bieden een platform aan dat is afgestemd op innovatie en samenwerking, door technologie, het delen van gegevens, partner- en ondernemerschap te stimuleren.

6. Een werkgever die stimuleert

Wij zorgen voor een inspirerende en stimulerende omgeving die onze medewerkers aanzet tot samenhorigheid, en waar tegelijk diversiteit vooropstaat.