De distributiekosten en de bijdragen voor de openbaredienstverplichtingen (ODV) voor klanten met hoogspanningsinstallaties worden volgens een specifieke methode berekend.

Zoals elke energieverbruiker in Brussel ben je aan Sibelga de volgende vergoedingen verschuldigd:

  • de distributiekosten voor het gebruiken van de distributienetten voor elektriciteit en/of gas.
  • de bijdrage voor de openbaredienstverplichtingen (ODV), ook bekend als de bijdrage voor de openbaredienstopdrachten (ODO).

Distributiekosten

De distributietarieven voor elektriciteit en gas die Sibelga toepast, worden goedgekeurd door Brugel, de Brusselse energieregulator. 

Voor klanten met installaties die rechtstreeks zijn aangesloten op het hoogspanningsnet zijn de tarieven gebaseerd op het verbruik (kWh), de verbruikspiek van de voorbije 12 maanden (kW) en de aansluitingswijze. Vragen over de tarieven of een energiefactuur m.b.t. je hoogspanningscabine? Neem dan gerust contact op met je accountmanager (B2B@Sibelga.be).

Meer weten over de distributiekosten

OVD-bijdrage

De OVD-bijdrage wordt volledig aan het gewest gestort en dient om het gewestelijk beleid op het vlak van rationeel energiegebruik te financieren.

Ze is berekend op basis van het aansluitingsvermogen van jouw installatie. Als professionele klant met een hoogspanningsinstallatie kan je een aangifte indienen van wijziging van het ter beschikking gestelde vermogen (tot eind juni voor een toepassing in januari van het jaar nadien). Die aangifte heeft geen technische gevolgen, maar kan een aanzienlijke impact hebben op je energiefactuur. Neem dus gerust contact op met je accountmanager (B2B@Sibelga.be) opdat hij je daarover met advies kan bijstaan.

Meer weten over de ODV-bijdrage