Eigenaar of beheerder zijn van een hoogspanningscabine, dat houdt verantwoordelijkheden in. Dat geeft u ook de mogelijkheid om gebruik te maken van Sibelga-diensten.

Om u te helpen, hebben we een praktische handleiding opgemaakt voor de eigenaars en gebruikers van een hoogspanningscabine.

Uw verantwoordelijkheden 

Een hoogspanningscabine beheren, gaat gepaard met belangrijke verantwoordelijkheden. Het is essentieel dat uw cabine conform is:

  • voor de veiligheid van de mensen
  • opdat uw uitrustingen zo lang mogelijk zou meegaan
  • voor de continuïteit van de bevoorrading van uw site.

Bij schade kan u aansprakelijk worden gesteld en is het mogelijk dat uw verzekering de schade niet dekt. 

Het is uw verantwoordelijkheid om uw installatie te laten keuren, onderhouden en zo nodig de noodzakelijke werken uit te voeren opdat ze conform zou zijn met de geldende normen die o.a. vastgelegd zijn in het AREI. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de Sibelga-technici in alle veiligheid toegang krijgen tot uw installatie.  

Wenst u meer technische info? Lees dan de technische voorschriften van Synergrid.

Alarm en een specifieke hulplijn in geval van incidenten

Een onderbreking kan zich voordoen op elk moment van de dag, maar ook 's nachts of in het weekend. Is het ̂gebouw niet bewoond? Dan bent u niet per se op de hoogte van de onderbreking en kunt u dus niet ingrijpen om eventuele schade te voorkomen̂. Daarom stelt Sibelga voor om u persoonlijk in te lichten via sms bij onderbreking van de bevoorrading van uw hoogspanningscabine.

Op verzoek kunt u ook beschikken over een telefoonlijn waarmee u rechtstreeks en prioritair in contact staat met de Dispatching. 

Neem met ons contact op via het e-mailadres b2b@sibelga.be om van deze diensten gebruik te maken.

Uw Key Account Manager (KAM) blijft uw bevoorrechte contactpersoon

Met al uw vragen over uw klantencabine kunt u terecht bij uw KAM. Of het nu gaat over vragen over een project, werken, technische kwesties, facturen ... Hij is uw bevoorrechte contactpersoon bij Sibelga. 

Openbare besturen
Bart Bruylandt
B2B@sibelga.be
+32 2 274 36 11

Ondernemingen
Wellars Gasinga
B2B@sibelga.be
+32 2 274 36 11