Veiligheid, dat is onze absolute prioriteit. Of het nu gaat om die van de Brusselaars, van hun gegevens, onze teams of de netten die we beheren.

Uw veiligheid: onze prioriteit!  

Sibelga waakt over de veiligheid van de Brusselaars. Wij doen er alles aan om iedereen een betrouwbare toegang tot elektriciteit, gas en kwalitatieve openbare verlichting te bieden. 

Onze acties 

Preventie van storingen 

Om het risico op onderbrekingen te vermijden, voeren we elk jaar onderhouds- en vervangingswerken uit en moderniseren we ook permanent onze installaties. 

Wist u dat? Elk jaar plannen we gemiddeld 350 werven in alle Brusselse gemeenten. 

Informatie en transparantie in het geval van onderbrekingen 

Via onze website informeren we over stroomstoringen die aan de gang zijn en de oplossing ervan. U vindt er niet alleen een overzicht van de geplande onderbrekingen, u kan ook een storing melden en de evolutie ervan in real time opvolgen. 

Ons concrete engagement? Een storing laagspanning wordt gemiddeld binnen het uur verholpen. 

Beschikbaarheid in geval van problemen, 24/24 en 7/7 

Een noodnummer dat 24/24 en 7/7 ter beschikking is om storingen of stroomdefecten te melden: 02 274 40 66. Voor gasreuk kan u het gratis nummer 0800 19 400 bellen. 

De correcte handelingen in geval van verdachte gasreuk 

  1. Open alle deuren en ramen. 
  2. Maak geen vonken, maak geen gebruik van stroomschakelaars (verlichting, bel enz.) lucifers, kaarsen ... en rook niet. 
  3. Gebruik geen gsm of vaste telefoon in uw woning. 
  4. Sluit de kraan van de aardgasmeter, maar enkel als u dat kan doen zonder het licht aan te steken. 
  5. Ontruim het gebouw en bel buiten de woning (!) het nummer 0800 19 400.

Veiligheid van de gegevens 

Zoals elk openbaar nutsbedrijf, moet Sibelga zich houden aan specifieke verplichtingen op het vlak van het beheer van persoonlijke gegevens. Maar we gaan nog een stapje verder. We gaan uit van het principe dat alle gegevens, van welke aard ook, beschermd en op een vertrouwelijke manier behandeld moeten worden.  

Onze acties  

Doordacht gebruik van uw gegevens 

Onze medewerkers hebben beperkt toegang tot uw gegevens. Ze kunnen enkel de gegevens raadplegen die ze nodig hebben voor hun functie. Onze databases zijn beveiligd en er zijn veiligheidssystemen uitgewerkt. 

Nieuwe technologieën = waakzaamheid geboden! 

Als we nieuwe applicaties ontwikkelen en invoeren, zoals die voor de slimme meters bijvoorbeeld, dan is het garanderen van de veiligheid van uw gegevens een absolute voorwaarde.

De opvolging van de individuele verbruiksgegevens is noodzakelijk voor de werking van nieuwe mechanismes zoals de energiegemeenschappen (delen van lokaal geproduceerde groene energie tussen verschillende verbruikers). Sibelga ziet erop toe dat die gegevens op een beveiligde manier behandeld worden en dat de verbruikers geïnformeerd worden over het gebruik ervan.  

Bewustmaking van het personeel 

Tijdens hun onthaaldag krijgen onze medewerkers een opleiding over best practices op het vlak van vertrouwelijkheid. We organiseren ook regelmatig bewustmakingscampagnes

Veiligheid van onze teams 

Geen compromissen als het op de veiligheid van onze teams aankomt. Ons doel?  0 ongevallen. 

Onze acties 

Een echte veiligheidscultuur 

Bij Sibelga belangt de veiligheid iedereen aan! We roepen de medewerkers op om hun feedback en vaststellingen die ze doen op het terrein met ons te delen. Daarvoor houden we veiligheidsenquêtes. De personeelsleden nemen ook deel aan werkgroepen om hun veiligheidsuitrusting te verbeteren.  

Permanente preventieopleidingen

Sibelga heeft een opleidingscentrum waar interventies in reële omstandigheden uitgevoerd kunnen worden. Algemeen gesproken organiseren we elk jaar een Safety Day. Doel? Onze technici sensibiliseren voor de specifieke elektriciteits- en gasrisico’s. De deelnemers brengen belangrijke kennis in de praktijk en leren bijvoorbeeld hoe ze moeten reageren in geval van brand.  

De Safety Days  

Een collega uit een brandende sleuf halen, een collega met brandwonden verzorgen in afwachting van de hulpdiensten ... het wordt allemaal aangeleerd tijdens de Safety Days. Een jaarlijkse opleidingsdag die praktisch en didactisch van opzet is. Reddende gebaren, die aansluiten op reële werksituaties waar ze mee te maken krijgen, worden aan de technici, ploegbazen, werfopzichters en opleiders aangeleerd. 

Veiligheid belangt ons allemaal aan. Stelt u een incident vast? Als burger kan u actie ondernemen.
Neem onmiddellijk contact met ons op bij een algemene stroomonderbreking of gasreuk.